Maicle Huver

Maicle Huver

Waterschappen

Maicle Huver (Heerlen) vertegenwoordigt de VVD Limburg in het waterschap Limburg.

Email |

 

 

 

 

Berichten

Voor het eerst in een lange periode maakt de VVD deel uit van de nieuwe coalitie. Bij de start van het nieuwe waterschap geeft het bestuur een krachtig signaal af door gezamenlijk een bestuursprogramma te presenteren. In het bestuursprogramma 2017-2019 heeft de VVD een aantal belangrijke onderwerpen kunnen verwerken. Zo hebben we de zelfstandigheid van het waterschapsbedrijf Limburg geborgd. Op deze manier blijft de succesvolle innovatieve en bedrijfsmatige werkwijze naar onze mening het best behouden. Ook de focus op de kerntaken is een belangrijk onderwerp voor ons. Het nieuwe waterschap moet zich beperken tot de kerntaken en deze goed uitvoeren. Te veel randzaken zorgen voor verwatering van de kwaliteit en stijging van de kosten. Vanwege de omvang van de fractie zal de VVD geen DB-lid leveren. In het AB blijven constructief en kritisch op de inhoud. Zo kunnen we er voor zorgen dat Limburg het waterschap krijgt dat het verdient ...
Verder Lezen
Tijdens de laatste vergaderingen van de Waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei heeft er een stemming plaatsgevonden voor de huisvesting van het nieuw te vormen Waterschap Limburg (WsL). Er was maar één optie namelijk het WsL in het gebouw van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Zelfs een heldere financiële onderbouwing ontbreekt. Voorjaar 2015 is een bureau opdracht gegeven om de huisvestingslocaties te onderzoeken. Op voorhand werden echter de belangrijkste varianten uitgesloten, te weten nieuwbouw en een apart huurpand. Daarom had de VVD al eerder kritiek bij deze gang van zaken met een voorstel waar je alleen maar ja of ja tegen mag zeggen! Met deze keuze moet de huidige huurder, BsGW, die nu bij het WBL zit vertrekken. Ook moet er een verbouwing plaatsvinden waarvan de meerkosten nog variëren tussen 2,5 en 5 miljoen euro. Totale kosten ongeveer 15 miljoen euro. Een groot maatschappelijk verlies ten opzichte van een aparte locatie voor het Waterschap ...
Verder Lezen
Eind 2015 zijn de beide algemene besturen (Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei) geïnformeerd over de voorgenomen verhuizing van het nieuwe waterschap Limburg naar Roermond. In de gecombineerde vergadering van december heeft de VVD gevraagd om meer informatie om een goede afweging te kunnen maken. Tot op heden heeft de VVD nog geen aanvullende informatie gekregen. De VVD vindt dat de medewerkers van het nieuwe waterschap goede huisvesting verdienen. Ook een centrale locatie in Limburg, bijvoorbeeld Roermond, vinden wij logisch. Waar de VVD echter al in december voor waarschuwde was de (te) ambitieuze tijdsplanning. 1 januari 2017 is wat ons betreft te vroeg en brengt te veel (financiële) risico's met zich mee. Van de door L1 genoemde 9 miljoen schrikt  de VVD nogal. We hebben het dagelijks bestuur nogmaals gevraagd om tekst en uitleg. De genoemde afkoopsom van de huur van BSGW is voor de VVD onbespreekbaar het gaat ...
Verder Lezen