CV

Home | Activiteiten | Standpunten | Media | CV

Loop­baan

 • april 2018 – heden Gedeputeerde Economie & Kennisinfrastructuur Provincie Limburg
 • september 2012 – juli 2018 PhD researcher politicologie aan de Universiteit Twente bij prof. dr. C.W.A.M. Aarts. Titel van het proefschrift: Ruling the Referendum? European Integration Challenged by Direct Democracy; onderzoeker bij het lectoraat Recht in Europa aan Zuyd Hogeschool (publicaties vanaf 2015)
 • maart 2011 – april 2018 Lid Provinciale Staten van Limburg (vanaf juni 2012 als VVD-fractievoorzitter)
 • februari 2009 – april 2018 Docent European Studies aan Zuyd Hogeschool
 • spreker bij diverse congressen en symposia over de Europese Unie en referenda
 • september – december 2008 Trainee-beleidsmedewerker bij Bureau Europees Parlement Den Haag
 • juni 2006 – februari 2007 Stage bij de gemeente Maastricht als schrijver van het boek Maastricht het verdrag, the treaty ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van het Verdrag van Maastricht (1992)

Op­lei­ding

 • 2009 – 2010 Master European Law School aan de Universiteit Maastricht (LLM)
 • 2007 – 2008 Master Analysing Europe aan de Universiteit Maastricht / Europastudien aan de RWTH Aachen MA
 • 2004 – 2007 Bachelor European Studies aan de Universiteit Maastricht (BA);
 • 2006-2007 uitwisselingssemester politicologie/geschiedenis aan de Ludwig-Maximilians-Universität München
 • 1998 – 2004 Gymnasium aan het Coornhert Gymnasium te Gouda

Maat­schap­pe­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten

 • 2002 – heden Lid VVD
 • 2014:                Kandidaat nr.7 verkiezingen Europees Parlement
 • 2010-2011:       Penningmeester VVD Limburg
 • 2009:                Kandidaat nr. 12 verkiezingen Europees Parlement
 • 2009:                Topkadertraining en lid programmacommissie Tweede Kamerverkiezingen 2010
 • 2007-2016:       Lid VVD-partijcommissie Europese Zaken (thans netwerk Internationaal)
 • 2006-2010:       Fractiesecretaris VVD Maastricht
 • 2009 – 2010 Vicevoorzitter Universiteitsraad van de Universiteit Maastricht
 • 2007 – 2008 Vicevoorzitter Faculteitsraad Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht
 • 2007 – 2010 Penningmeester Universiteitsorkest Maastricht
 • 2005 – 2006 Organisator conferentie Student Forum Maastricht 2006: Sustainability and Intergenerational Justice in Europe
 • 2002-2006 Welpenleiding Waterscouting St. Willibrordus te Gouda
 • 2001-2004 Lid Schoolorkestbestuur Coornhert Gymnasium (vanaf 2002 voorzitter)

Lau­re­a­ten

 • 2015 Laureaat NWO promotiebeurs voor leraren
 • 2006 Finalist debattoernooi Studium Generale, Universiteit Maastricht
 • 2004 Laureaat Intergymnasiaal Debattoernooi te Leiden
 • 2003 Leiden Advanced Pre-university Programme for Top-students, Duitse Taal en Cultuur (LAPP-Top): t.b.v. profielwerkstuk over de geschiedenis van het Duitse volkslied
 • 2003 Sprachkursprogramm in Beieren, georganiseerd door het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs en de Duitse Pädagogischer Austauschdienst (PAD)

Andere maatschappelijke activiteiten:

2004 – heden: Paukenist, pianist Universiteitsorkest Maastricht

2004 – 2008 / 2017 – heden: roeier bij MSRV Saurus / MWC.
2007 – 2010: Vice-voorzitter Universiteitsraad Universiteit Maastricht en faculteitsraad Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, Universiteit Maastricht