Herman Nijskens

Herman Nijskens

Fractievoorzitter Provinciale Staten

Herman Nijskens (Melick) is is fractievoorzitter van de VVD Statenfractie in Limburg. Hij is woordvoerder economie, Arbeidsmarkt, Campussen, Kennis-As, Onderwijs , Maastricht Aachen Airport, Euregiobestuur / Internationalisering, Financieel toezicht gemeenten, Algemene- Juridische aangelegenheden en Ambtelijke en bestuurlijke integriteit.

Email |

 

 

Berichten

Doorslaggevend bij onze afweging om een voorlopige bouwstop en uitbreiding van geitenhouderijen te steunen, zijn de mogelijke gezondheidsrisico’s voor mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen ...
Verder Lezen
Op zondag 28 oktober was fractievoorzitter Herman Nijskens te gast bij het L1 programma De Stemming om te discussieren over Maastricht Aachen Airport. Luister hier het hele gesprek terug! ...
Verder Lezen
Als ik het artikel leest krijgt ik het gevoel dat Limburg gaat voor ‘eigen varkens eerst’. Noord-Brabant heeft plannen om haar regels voor de veeteelt aanscherpen. Dit kan betekenen dat Brabantse boeren naar andere locaties in Nederland gaan kijken om zich te vestigen of uit te breiden. Gedeputeerde Staten van Limburg wil voorkomen dat deze boeren zich in Limburg vestigen. Dit omdat men bang is dat ontwikkelingsmogelijkheden van de Limburgse boeren teniet worden gedaan. Is het niet Gedeputeerde Staten die overal preken dat Limburg een provincie met open grenzen is. Ook het coalitieakkoord staat er vol van. Ik vraag mij oprecht af hoe de provincie dit verbod wil toepassen. Grenzen dicht? Wie gaan die grenzen controleren? De Limburgse Jagers? Zijn ze tenminste weer terug in Limburg. En hoe zit dat dan met het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal waar we in Europa altijd zo op hameren? Geld ...
Verder Lezen
De statenleden van Limburg Rudy Tegels (CDA)  en Herman Nijskens (VVD) willen niet dat er otters worden bijgeplaatst in hun provincie. De politici zijn principieel tegen het plaatsen van dieren die er natuurlijk niet meer voorkomen. De otter is een echt Nederlands dier. Hij gedijt in een natte omgeving op de oevers. We hebben er 150 tot 200 van in Nederland. Otters kunnen ‘s nachts uren sluipen langs de oevers en kunnen tientallen kilometers afleggen op zoek naar een partner. Je kunt ze onder andere vinden in Overijssel, Friesland, Groningen, Drenthe en Gelderland. Otters houden van vis , kleine waterdieren en zijn erg op hun privacy, en ze komen dus ook naar Limburg. Ze komen ook wel zelf in de loop der jaren maar natuurbeschermers zijn van plan otters ‘uit te zetten’ in Limburg. Overlast En daar hebben statenleden Rudy Tegels en Herman Nijskens geen zin in. Limburg heeft al ...
Verder Lezen
‘In Gelderland en Limburg wordt hard gewerkt aan de terugkeer van de otter’, staat te lezen op de website van Stichting Ark. Op diezelfde site wordt gesproken over het uitzetten van otters. Deze signalen over herintroductie staan haaks op de door ons gewenste situatie dat dieren zichzelf vestigen. Wij zijn principieel tegen het uitzetten van (nieuwe) diersoorten, gezien de problemen uit het verleden met het herintroduceren van dieren op een niet natuurlijke wijze. Op woensdag 10 mei heeft VVD Statenlid Herman Nijskens hier samen met Rudy Tegels van het CDA vragen over gesteld. Voor de volledige schriftelijke vragen kunt u hier klikken ...
Verder Lezen
Op 26 oktober heeft statenlid Herman Nijskens vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde staten van Limburg omtrent het actieplan Bos en Hout. Op woensdag 23 november hebben wij hier antwoord op ontvangen. Hieronder de vragen met antwoorden. Vraag 1. Bent u op de hoogte van het actieplan Bos en Hout dat woensdag 26 oktober gepresenteerd is aan staatsecretaris Dijksma? Antwoord.  Ja. Het Actieplan1 is een initiatief van 18 organisaties uit de bos- en houtsector om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen in 2050. Het bevat naast de genoemde bosuitbreiding nog een elftal andere acties. Die zien toe op zaken als het vergroten van de oogst uit bestaande bossen, het stimuleren van verschillende vormen van houtgebruik, de verbetering van de samenwerking in de houtketen en de acties op het gebied van financiering. Vraag 2.  Hoe realistisch acht u dit plan? Antwoord. Het Actieplan kan deel gaan uitmaken van een ...
Verder Lezen
In de media wordt gemeld dat er mogelijk gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan kunstgras(voetbal)velden. Na aanleiding van dit bericht heeft Statenlid Herman Nijskens de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg gesteld. 1. Bent u bekend met deze berichtgeving? Antwoord vraag 1 Ja, het college heeft kennis genomen van deze berichtgeving. 2. Is er een rol voor de provincie om onderzoek naar de veronderstelde risico’s op te starten dan wel tot een dergelijk onderzoek op te roepen? 3. Zo ja, hoe gaat u dat aanpakken? 4. Zo nee, waarom niet? Antwoord op de vragen 2, 3 en 4 Ons college heeft begrip voor de maatschappelijk onrust die is ontstaan naar aanleiding van het toepassen van rubbergranulaatkorrels op kunstgrasvelden. Door diverse organisaties worden momenteel onderzoeken uitgevoerd: de resultaten van de diverse onderzoeken  worden met belangstelling afgewacht. Voor algemene vragen en antwoorden inzake deze problematiek wordt  nog verwezen naar de volgende ...
Verder Lezen
De VVD –fractie in het Limburgs Parlement maakt zich zorgen over de wateroverlast en het watertekort die de Limburgse land- en tuinbouwsector. De VVD stelt daarom vragen aan het College van gedeputeerde staten van Limburg om samen met de Waterschappen met een goede oplossing te komen.Uitgedroogde of juist onderwater staande velden en bossen hebben de afgelopen dagen en maanden laten zien hoe belangrijk het is om met een goede oplossing te komen voor de land – en tuinbouwsector. “Er moet een oplossing komen om, aan de ene kant, te zorgen voor een snelle afvoer van regenwater en, aan de andere kant, genoeg water vast te houden om verdroging tegen te gaan”, zegt Statenlid Herman Nijskens. Een oplossing om verdroging tegen te gaan komt vanuit het Waterschap Peel en Maasvallei en  is het inrichten van brede stroken langs Limburgse beken om genoeg water vast te houden. Om deze stroken aan te ...
Verder Lezen
De VVD fractie in het Limburgs Parlement wil van Gedeputeerde Staten duidelijkheid betreffende de overlast van wilde zwijnen in het zuiden van de provincie. Statenlid Herman Nijskens stelt naar aanleiding van de berichtgeving op 1Limburg betreffende de opmars van wilde zwijnen in Zuid-Limburg vragen over de populatie en de overlast in dit gebied. Nijskens wil van GS weten om hoeveel wilde zwijnen het precies gaat en bij hoeveel verkeersongevallen de dieren betrokken zijn. ”De VVD wijst er op dat wilde zwijnen in Limburg maar één leefgebied hebben, het  nationaalpark de Meinweg”, zegt Herman Nijskens, “Het kan dus niet zo zijn dat de veiligheid van onze inwoners in het geding is en ondernemers overmatig schade lijden”. De VVD wil graag helder in kaart gebracht hebben wat de schade is die de wilde zwijnen  veroorzaken en, indien nodig, extra jagers inzetten om de populatie terug te dringen. Voor de ingediende vragen klik ...
Verder Lezen
Op zondag 27 maart heeft Herman Nijskens namens de VVD Limburg deelgenomen aan de hobbyjacht discussie in De Stemming De vraag was of de hobbyjacht moet worden verboden? Hieronder vindt u de opnamen van De Stemming discussie tussen de Statenleden Herman Nijskens (VVD) en Pascale Plusquin (Partij voor de Dieren): ...
Verder Lezen
Net voor de jaarwisseling belde Joost van den Akker mij met de vraag of ik de vrijkomende plaats van statenlid Renee Wernink wilde opvullen. Daar hoefde ik niet lang over na te denken en heb bevestigend geantwoord. Renee voorzag me van enkele kilo’s leesvoer en de eerste bijeenkomsten heb ik inmiddels achter de rug. Maar wie is die ik? Ik ben Herman Nijskens voor de VVD raadslid in de gemeente Roerdalen en vanaf 5 februari statenlid. In het dagelijks leven run ik samen met mijn vrouw Leonie een paardenhouderij in een natuurrijke omgeving langs het riviertje de Roer. Het is natuurlijk een open deur dat ik mij in de staten wil gaan inzetten voor een liberaler Limburg. En toch blijft het belangrijk uit te dragen dat de vrijheden die wij hebben niet vanzelfsprekend zijn en continu verdedigd moeten worden. De inhoudelijke portefeuilles zijn nog niet definitief verdeeld maar dat ik ...
Verder Lezen