Debat Staten en Eerste Kamer: Grenseffecten slechten

Vrijdag 29 september vond een uniek debat plaats: vijf Eerste-Kamerleden beraadslaagden met Provinciale Staten over grenseffecten van rijksbeleid. Ook VVD-senator Mart van de Ven was van de partij. VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker hield namens PS een inleiding, waarin hij de senatoren opriep dat provincies ook gemandateerd door het Rijk een grenseffecttoets moeten kunnen doen. Kunnen provincies zelf grenseffecten meten bij zaken als kilometerheffingen, beltarieven en criminaliteitsbestrijding? “We willen als volksvertegenwoordigers voor onze burgers geen grenzen sluiten, maar grenzen slechten,” zo besloot hij. Bekijk hier de inleiding:

Joost van den Akker

Joost van den Akker

Joost van den Akker (Maastricht) is fractievoorzitter van de VVD Statenfractie in Limburg. Hij is woordvoerder economie, Arbeidsmarkt, Campussen, Kennis-As, Onderwijs , Maastricht Aachen Airport, Euregiobestuur / Internationalisering, Financieel toezicht gemeenten, Algemene- Juridische aangelegenheden en Ambtelijke en bestuurlijke integriteit