VVD Limburgdag 2018

Op vrijdag 2 februari organiseert de VVD-Statenfractie haar tweede Limburgdag. Deze vindt plaats van 14.00 uur tot circa 18.00 uur in het Gouvernement te Maastricht.

De dag staat in het teken van hoe we met liberale politiek zaken voor elkaar krijgen in onze mooie provincie. Naast een plenair gedeelte zijn ook meerdere deelsessies gepland, met onderwerpen zoals landbouw, de arbeidsmarkt en de grensoverschrijdende zaken. De middag wordt afgesloten met een borrel waar u tevens gelegenheid heeft om te netwerken met Statenleden, Gedeputeerde en Kamerleden. Lees meer

Conferentie Hoogwaterveiligheid 18 november

Velen van u hebben de overstromingen van 1993 en 1995 nog in hun geheugen gegrift staan. Diverse plaatsen liepen fors onder water met een enorme schade.
Om dit in de toekomst te voorkomen hebben we in Nederland het zgn. Deltaplan opgesteld. Het plan moet ons beschermen tegen overstromingen. De mate van bescherming is dat een overstroming niet vaker mag voor komen dan eens in de 250 jaar. Dat gaan we realiseren door de rivieren de ruimte te geven alsmede door dijkverhogingen. Dit heeft op vele plekken een enorme invloed op ons landschap.

Op welke wijze gaat dit besloten worden? Welke stempel kunnen we lokaal hier op drukken? Of dicteert Den Haag hoe het gaat gebeuren? Op welke wijze maken we van het gevaar een kans? Lees meer