Twan bedankt!

‘Procesantwoord’. Misschien wel het meest kenmerkende woord voor Twan Beurskens’ bestuursstijl als gedeputeerde van Limburg. Niet meteen op de inhoud de politici of de pers van repliek dienen, maar eerst het speelveld overzien, je strategie uitstippelen en niet te veel prijsgeven van je eigen koers. In vele opzichten een verstandige aanpak. Na een turbulent jaar na de Statenverkiezingen van 2011 zorgde die aanpak voor stabiliteit op het politieke front. De coalitie van CDA, VVD en PvdA (plus 50PLUS) steunde slechts op een krappe meerderheid in Provinciale Staten. Limburg poogde met economische structuurversterking de crisis het hoofd te bieden. Lees meer

Subsidiekraan dicht voor frauderende boeren

Lees meer

Provincie moet zich niet langer mengen in herindeling Parkstad

De provincie moet niet langer het voortouw nemen bij de herindeling in de regio Parkstad. Dat vinden coalitiepartijen VVD en D66 in Provinciale Staten. Beide partijen hebben voor vrijdag een debat over Heerlen-Landgraaf aangevraagd.
Zij vinden dat het nu aan de minister is om eventueel het voortouw te nemen en zelf op een grotere herindeling in Parkstad aan te sturen. Volgens VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker heeft de provincie al een poging gewaagd, maar is die gestrand.

Lees meer

VVD wil extra geld en agenten voor wietexperiment

Lees meer

Nederweert: de Kanaalzone, de N266 en de randweg-west

Provinciale Staten hebben 29 september een moeilijk tot stand gekomen besluit genomen. Het dossier randweg-N266 wordt voorgezet maar het was een ‘stuitbevalling’. U bent misschien nu even de draad kwijt. Als we spreken over de kanaalzone, de N266 of de randweg-west dan hebben we het over hetzelfde project! De verwarring is het gevolg van de ontwikkeling van een overzichtelijke opdracht van de regio aan de provincie Limburg, naar een wel zeer complex dossier.

Hoe begon het ook al weer: De samenwerking in midden-Limburg moest beter. Daartoe werd o.a. de gebieds-ontwikkeling-midden-limburg, kortweg GOML, in het leven geroepen. Een van de projecten die daar uitkwamen was een toekomstvaste oplossing voor de groeiende verkeersdrukte in – en rondom de kern van Nederweert, geformuleerd als “leg een randweg aan die de N266 kan vervangen en de kom van Nederweert lucht geeft”. We schrijven dan 2011. Provinciale Staten van Limburg namen deze eensgezindheid van de regio midden-Limburg over en besloten een begin te maken aan dit project.

We schrijven inmiddels 2017. Er is veel studie verricht. Er zijn vóór en tégenstanders ontstaan rondom dit project, zowel binnen de betrokken gemeente als binnen Provinciale Staten. Nu kost het weinig moeite om vast te stellen dat ieder infrastructuur project in Nederland als vanzelf omstreden raakt; die constatering is waarschijnlijk wel juist maar levert geen bijdrage aan een oplossing. De VVD-fractie in Provinciale Staten is er van overtuigd dat je moet weten wat de nut en noodzaak is en dat er met een brede oriëntatie en open vizier naar de opgave gekeken moet worden.

Door een debat met vooral een groeiende negatieve toonzetting werd de uitkomst van verdere uitwerking voorspelbaar: niets doen dan alléén nog sleutelen aan het bestaande tracé door de kom van Nederweert. Het categorisch willen uitsluiten van het onderzoeken en meewegen van grote mobiliteitsontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving, zoals de A2 en de A67 dreigde het project een surrealistische wending te geven. Daarop moest tegengestuurd worden. De VVD-fractie is daar dit jaar andermaal duidelijk in geweest: daar passen wij voor; “geen miljoenen uitgeven aan een fop-oplossing!”. Politieke verantwoordelijkheid nemen voor het uitgeven van overheidsgeld aan een schijnmaatregel zonder duurzaam probleemoplossende betekenis gaat de VVD niet doen.

Het nu genomen besluit voorziet uiteindelijk in twee verstandige uitgangspunten:
1) neem de invloed van de A2 en de verbrede A67 (Leenderheide-Asten) en de N279 (Den Bosch-Veghel-Helmond) mee in de toekomst berekeningen;
2) werk evenwichtige en betere alternatieven uit, óók voor de randweg en het nu al bestaande verkeersknooppunt N266/N275/A2.
Als het verhitte debat dit najaar enigszins zou kunnen afkoelen ontstaat er weer ruimte voor het betere gesprek tussen partijen. Dat leidt dan in onze optiek naar een betere uitkomst met meer draagvlak.

Debat Staten en Eerste Kamer: Grenseffecten slechten

Vrijdag 29 september vond een uniek debat plaats: vijf Eerste-Kamerleden beraadslaagden met Provinciale Staten over grenseffecten van rijksbeleid. Ook VVD-senator Mart van de Ven was van de partij. VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker hield namens PS een inleiding, waarin hij de senatoren opriep dat provincies ook gemandateerd door het Rijk een grenseffecttoets moeten kunnen doen. Kunnen provincies zelf grenseffecten meten bij zaken als kilometerheffingen, beltarieven en criminaliteitsbestrijding? “We willen als volksvertegenwoordigers voor onze burgers geen grenzen sluiten, maar grenzen slechten,” zo besloot hij. Bekijk hier de inleiding: