Aan het werk met lagere lasten

De Limburgse VVD-fractie diende bij de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten vier voorstellen in om werk te maken van Limburg en de lasten te verlagen.

1. De jeugdwerkloosheid is gestegen tot meer dan 5000 werkzoekenden. Daarom roept de VVD het provinciebestuur op om een Startersbeurs in Limburg in het leven te roepen. Daarmee krijgen bedrijven een stimulans om pas afgestudeerden van MBO tot WO met een bijdrage van pakweg €250 per maand door zowel gemeente als provincie en €100 opleidingskosten door de stageverlener voor een half jaar werkervaring te laten opdoen. Op termijn moet dit tot 1000 startersbeurzen leiden. Lees verderop L1. Bekijk ook de bijdrage in L1NWS en de reacties van jongeren op straat.


2. Daarnaast roept de VVD op de externe inhuur van de Provincie Limburg structureel  tot € 2 miljoen te beperken (tot €20 miljoen per jaar) en in plaats daarvan het Limburg Traineeprogramma uit te breiden met 10 trainees per jaar tot maximaal 50 trainees. Lees verder in Dagblad de Limburger.

3. De VVD wil de extra €5 miljoen inkomsten uit de opcenten op de motorrijtuigen-belasting niet innen maar teruggeven aan de Limburger. Dit leidt tot een verlaging van zo’n €10 per jaar per automobilist in 2014 en 2015. De Limburger heeft zo de vrijheid zelf te beslissen hoe hij zijn geld besteedt. De extra inkomsten zijn een gevolg van de vervallen belastingvrijstelling voor energiezuinige auto’s. Lees verder op L1 en in Dagblad de Limburger.

4. De VVD komt met een oplossing om leegstaande monumentale gebouwen te herbestemmen en wil hiervoor €5 miljoen vrijmaken op de provinciale begroting. De afgelopen jaren in Limburg ongeveer 50 kerkgebouwen al gesloopt of herbestemd. Momenteel staan ruim 30 voormalige kerkgebouwen leeg, voor 17 bestaat een herbestemmingsplan en ze hebben een monumentale status. De VVD wil deze monumenten een nieuw leven bieden door provinciale middelen in te zetten en zo de onrendabele top van de herbestemming weg te nemen. Lees verder in Dagblad de Limburger en op L1.

L42n met NRW spoedig vlottrekken

De Limburgse VVD-fractie roept het provinciebestuur met kracht op om het vastgelopen overleg met Nordrhein-Westfalen over de aanleg van de Landesweg L42n tussen Geilenkirchen en Landgraaf vlot te trekken. Daarover dient de VVD bij de Statenvergadering van 15 november a.s. een motie in.

Het Land Nordrhein-Westfalen, verantwoordelijkheid voor de aanleg van deze weg, is hier niet toe bereid, terwijl daarmee een grote verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Scherpenseel (D) en Landgraaf kan worden gerealiseerd. Nordrhein-Westfalen heeft tot op heden zelfs niet willen overleggen met betrokken gemeenten en provincie over de L42n en stelt zich daardoor niet op, zoals het in het kader van gute Nachbarschaft betaamt, aldus de VVD. Daarom doet de VVD-fractie een dringende oproep aan de Landtag van Nordrhein-Westfalen om serieus overleg te voeren en de realisatie van de L42n mogelijk te maken.

Fractievoorzitter Joost van den Akker: “In feite is het een signaal van Parlement tot Parlement tot gute Nachbarschaft over de L42n. Die aanleg kan grote problemen aan beide zijden van de grens voorkomen en we hebben er dus beide belang bij dat hier de schop de grond in gaat – op basis van de juiste verkeersgegevens.”

Stand van zaken tot nu toe:

Landgraaf, Übach-Palenberg en provincie Limburg spannen zich al jaren gezamenlijk in om de L42n te laten realiseren door het Land. Zij hebben vastgesteld dat de prioritering, de zgn. Einstufung, van de L42n in de Zweite Stufe is gebaseerd op onjuiste verkeersgegevens. Als gevolg daarvan is de L42n niet bij de prioritering van Landeswege betrokken.

Gemeenten en provincie hebben inmiddels diverse voorstellen aan het NRW gedaan, waarbij ook een voorstel om de L42n gefaseerd aan te leggen en om de L42n op Duits grondgebied tijdelijk voor te financieren. Op alle voorstellen is echter afwijzend gereageerd. NRW wil de weg alleen aanleggen wanneer deze door Nederland wordt betaald. Zover willen gemeenten en provincie echter niet gaan.

De gemeenteraad van Landgraaf heeft enkele jaren geleden financiële middelen gereserveerd voor de aanleg van de Randweg Abdissenbosch, die ervoor moet zorgen dat het verkeer op de L42n straks via de Randweg om Landgraaf heen wordt geleid naar de Buitenring Parkstad Limburg.

Kijk verder op L1 en Dagblad de Limburger.

Europa 2016

Verschenen in Dagblad De Limburger, 30 oktober 2013
In het jaar 2016 is Nederland weer EU-voorzitter. Het belooft een spannende tijd te worden. Der Spiegel berichtte onlangs dat bondskanselier Merkel vol gaat inzetten op een nieuwe verdragswijziging om de EU met meer macht voor begrotingsdiscipline uit te rusten. Haar Große Koalition zal ongetwijfeld richting het Frans-georiënteerde Zuid-Europa opschuiven. Deze verzwakking van Nederlands belangrijkste bondgenoot en handelspartner zet de stabiliteit van de Eurozone verder onder druk. De stelling dat de verkiezingswinst van Merkel ‘goed voor de regio’ is, valt dus te betwijfelen. Als het zover komt, zal Merkel een verdragswijziging vóór de volgende Bondsdagverkiezingenin 2017 willen doorvoeren. Ook de Britse premier Cameron heeft zijn referendum over een nieuw EU-verdrag voor 2017 aangekondigd.
De kans is daarom dat Nederland in 2016, evenals in Maastricht destijds, als brugland tussen Berlijn en Londen moet schipperen om de Britten binnenboord te houden. Maar ook Nederland kan zijn wensenlijstje op tafel leggen: zo kan het EU-comité van de Regio’s worden opgeheven. Het werd op Duits verzoek in 1993 opgericht om de belangen van de Duitse deelstaten te waarborgen. Het is echter vooral een papieren tijger gebleken. De Duitse Länder lobbyen effectiever via hun eigen kantoren in Brussel, evenals vele andere regio’s. Ook Limburg heeft in het comité weinig te zoeken. Een verdragswijziging biedt ook een kans om Straatsburg te schrappen als geldverspillende vergaderplaats van het Europees Parlement. Het is dus de hoogste tijd dat we met minister Timmermans vol op het jaar 2016 koersen om alles uit het EU-voorzitterschap te halen.

Vraag naar impact over de grens

De VVD in het Limburgs Parlement wil dat bij provinciale plannen ook wordt bekeken wat de gevolgen zijn voor de gebieden aan de andere kant van de grens, in Duitsland en België.
De VVD kwam daarmee in een statencommissie waarin werd gesproken over het internationale beleid van de provincie. Gouverneur Theo Bovens gaat het idee nu uitwerken.

Landelijke toets
De provincie Limburg pleit in Den Haag al jarenlang voor een landelijke grenslandtoets bij voorstellen van de regering. Daarbij wordt gekeken naar de effecten daarvan in Limburg en andere grensprovincies, bijvoorbeeld als het gaat om accijnsverhogingen. Die toets is er nog steeds niet.

Eigen toets
Maar wat belet Limburg om alvast zelf met een soortgelijke toets te komen voor het omringende buitenland, aldus de VVD. Volgens VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker is het goed om ook de vraag te stellen wat de gevolgen van een besluit in Nederlands-Limburg zijn voor dat aangrenzende buitenland. En niet alleen maar te bekijken wat het kost of hoe het bestuurlijk geregeld is.

Luister naar het L1-Radiointerview met Joost van den Akker

VVD wil ‘Europaplein’ in Maastricht

Europa VDV Limburg Maastricht  EuropapleinEr moet een zogeheten Europaplein komen in Maastricht. Dat vindt de VVD in het Limburgs Parlement.

Het Europaplein moet een trefpunt worden voor ondernemers, studenten en kennisinstellingen uit de Euregio. Ook toeristen moeten er terecht kunnen. Verder moet er informatie te krijgen zijn over de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking. VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker stelde het idee voor tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Volgens hem is Europa in Maastricht te veel verstopt. De motie werd met 32-12 stemmen aangenomen en afgelopen najaar voortvarend door het provinciebestuur opgepakt. Luister maar:

op L1, ook over de provinciale grenseffectentoets.

Op campagne met Westerwelle

De Limburgse VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker sprak 20 september op de Großveranstaltung zur Bundestagswahl van de FDP op de Markt in Aken om de Duitse liberalen een hart onder de riem te steken. Hoofdgastsprekers zijn minister van Buitenlandse Zaken, Guido Westerwelle en FDP-fractievoorzitter in Nordrhein-Westfalen, Christian Lindner. Ook enkele andere VVD’ers gaan mee op campagne.
“Limburg grenst meer aan Duitsland dan aan Nederland of België: als de industrie groeit in Duitsland, leidt dat direct tot hogere export, meer investeringen, meer consumentenvertrouwen en uiteindelijk tot meer banen in Nederland”
Hij pleit voor meer samenwerking op het gebied van economie en infrastructuur om de vrijheid van de Duitse en Limburgse grensinwoners te vergroten: “Dus geen PKW-Maut, maar snellere ICE-verbindingen tussen Aken en Eindhoven, en Venlo en Düsseldorf.” De gezamenlijke Duits-Nederlandse ministerraad in Kleef in mei was hiertoe al een goede eerste stap.
Een voortzetting van de rechts-liberale coalitie in Duitsland is onontbeerlijk om de schuldencrisis te boven te komen zonder de burger meer te belasten. Met een Große Koalition van CDU-SPD of Rot-Rot-Grün van SPD-Linke-Grünen verliest Nederland aan Duitsland een bondgenoot om het strikte begrotingsbeleid te blijven volgen.
“Samen kunnen liberalen Eurobonds verhinderen, de nieuwe stabiliteitsregels van de euro en de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank handhaven. Deze weg kan alleen met een liberaler Duitsland succesvol afgelegd worden. Dat is ook essentieel voor economisch herstel van de grensregio’s” aldus Van den Akker.

MCH gemiste buitenkans

De VVD heeft de Maastrichtse kandidatuur tot Culturele Hoofdstad van Europa altijd als een buitenkans gezien. Nu deze kans gemist is, moeten we ons herbezinnen. Dat doen we 20 september in de vergadering statencommissie Cultuur. Zo’n €20 miljoen provinciaal geld valt vrij in de algemene reserve om op een andere manier aan Limburg terug te geven. Een valkuil is, om met de gereserveerde middelen een eigen cultuurfeestje te gaan organiseren met Maastricht als “reserve culturele hoofdstad”. In deze valkuil gaat de VVD niet in trappen!
Vooreerst de gelukwens Leeuwarden om in 2018 de Friese cultuur in Europa uit te dragen. Bekijk ook de reactie van VVD-fractievoorzitterJoost van den Akker op L1 (vanaf 14´20).

VVD blij met schrappen vignet België

De VVD is erg blij met het schrappen van het wegenvignet in België. In het voorjaar van 2013 heeft Provinciale Staten, op initietief van de VVD en de PvdA, een motie aangenomen om Gedeputeerde Staten opdracht te geven te lobbyen tegen de voorgenomen plannen. 

“We willen in een grensregio als Limburg natuurlijk de grenzen openhouden, met een vignet van 90 euro houden grensoverschrijdende activiteiten gewoon op”, aldus Joost van den Akker in een interview met L1. De VVD is dan ook erg blij dat grensoverschrijdende activiteiten nu gewoon door kunnen gaan. Zie hieronder de reactie van Joost van den Akker bij L1:

Binnenvaart op de kaart

24/7 sluisbediening Maasroute

De Limburgse VVD-fractie wil dat de ambities uit de Havennetwerkvisie 2030 versneld opgepakt worden. Daartoe diende de VVD bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 een motie in die met ruime meerderheid werd aangenomen. Met name de gemeentelijke investeringen in Limburgse binnenhavens en de gewenste 24/7 sluisbediening op de Maasroute staan onder bezuinigingsdruk.

Het kabinet is echter bereid om de Maasroute in Limburg een aparte status te geven die daarmee gevrijwaard kan worden van de bezuiniging van 17,5% die Rijkswaterstaat treft, mits de provincie hier een structurele financiële bijdrage aan kan leveren.

“De VVD roept het provinciebestuur op om vaart te zetten achter het mede mogelijk maken van de 24/7 sluisbediening op de Maasroute. De beperkte sluisbediening vormt een groot knelpunt voor de containervaart. Limburg is van groot belang voor de haven van Rotterdam om de verwachte groei in containervervoer via water én spoor te kunnen faciliteren.” aldus VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker.

Jaarlijks wordt zo’n 33 mln. ton vervoerd over de Maasroute. De Limburgse binnenhavens genereren 5.300 directe arbeidsplaatsen. De verwachte groei van de Rotterdamse haven de komende decennia leidt tot een prognose van de groei van containeroverslag in Limburg van 470.000 in 2011 naar 800.000 TFE in 2030.

Lees verder:
l1

Het publieke belang van Limburg

Limburg is een financieel gezonde provincie. Het jaarresultaat over 2012 was 62 miljoen euro positief. Bovendien zijn de reserves rijkelijk gevuld met Essent-gelden. Dat is zowel een zegen als een vloek. De provincie wordt steeds meer gezien als ‘lender of last resort’: een geldverstrekkerals niemand anders er meer in gelooft. Organisaties, bedrijven en gemeenten staan inmiddels in de rij voor het provinciehuis. Het redactioneelcommentaar van woensdag was dan ook terecht: de provincie moet beter uitleggen waarom ze bepaalde zaken financiert.

Komende maand buigen Provinciale Staten zich over een aantal nijpende dossiers. Op de eerste plaats: Maastricht
Aachen Airport. De luchthaven die in 2002 werd geprivatiseerd en inmiddels op omkiepen staat. Financiële hulp van de provincie is echter nog geen uitgemaakte zaak. Een tweede dossier betreft hulp aan het Limburgse stoomtijdperk: de ZLSM die met 12 miljoen euro op het spoor gehouden zou moeten worden. Maar gelukkig is het niet alleen kommer en kwel. Ook nieuwe initiatieven hebben zich aangediend, zoals de Kennis-As Limburg: een mega-investeringsagenda van de Limburgse hoger onderwijsinstellingen.

Maar wat rechtvaardigt nu een provinciale bijdrage? Het antwoord vinden we in het nieuwe financieel uitvoeringskader van de provincie. Deze wordt ook wel de ‘menukaart’ genoemd. De provincie geeft daarin aan welke projecten ze wel en niet ‘lust’. Cruciaal daarin is het begrip ‘publiek belang’. De provincie toetst of een project voldoet aan een publiek belang. Is dat het geval, dan zoekt ze daarbij een passend provinciaal instrument, zoals een lening, subsidie of deelneming als aandeelhouder. Maar wanneer is er sprake van een publiek belang? De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stelt dat ‘alles wat de politiek als publiek belang aanwijst een publiek belang is’. Een ongrijpbaar begrip met een cirkelredenering, zo lijkt het. Zo kan men alles tot publiek belang verklaren: ‘the sky is the limit’.

Wij prefereren een andere definitie van publiek belang. ‘Publieke belangen doen zich voor bij projecten met omvangrijke en complexe externe effecten die burgers zelf niet kunnen oplossen. Bijvoorbeeld omdat sommige belanghebbenden weigeren om vrijwillig mee te doen’. Lukt het niet om het probleem op te lossen, dan is de overheid pas aan zet. Deze definitie zet de eigen verantwoordelijkheid voorop. Dat is belangrijk om meeliftgedrag en moreel risico te voorkomen, vanuit het idee: de overheid betaalt toch wel.Waarbij overheidsingrijpen zelf ook weer nadelen kan opleveren. De provincie moet dus overtuigend aantonen dat investeringen worden beloond die anders niet tot stand waren gekomen en die grote uitstralingseffecten hebben. Ook moet het toezicht hierop scherp en transparant worden georganiseerd.

Bij het dossier Kennis-As is het duidelijk: onderwijs- en wetenschapsontwikkeling heeft grote positieve externe effecten. Het versterkt de campusontwikkeling en biedt kans op een structurele verlaging van de oplopende werkloosheid. Bedrijven en burgers kunnen dat niet allemaal zelf organiseren. Hoewel de Kennis-As-instellingen zeker niet achteroverleunen. Er is sprake van cofinanciering en een financieel rendement. En dus is het verstandig om hiervoor de provinciale beurs te trekken. Bij andere dossiers is dat nog geen uitgemaakte zaak. Daarvoor geldt: ‘bezint eer ge begint’.