VVD: piraterij OV-aanbesteding volstrekt onacceptabel

28 april werd bekend dat grote onregelmatigheden zijn geconstateerd bij de aan Abellio gegeunde aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Onze Limburgse aanbesteding is gekaapt door door een stelletje piraten.

Fractievoorzitter Joost van den Akker (VVD): “Dit is volstrekt onacceptabel. Snel moet duidelijk worden wat dit betekent. De kans lijkt groot dat het ook een ander wordt. Maar hoe gaat dat? Wordt het automatisch nummer twee? Of moet er opnieuw worden aanbesteed?”

Zie ook het krantenartikel in het NRC Handelsblad.

De VVD stelde bij de Statenvergadering 29 april de volgende mondelinge vragen aan Gedeputeerde Staten:

1. Welke regels bij de aanbesteding zijn precies overtreden?
2. Welke gevolgen heeft dit voor de lopende aanbesteding die wel vergund maar nog niet definitief verleend is?
3. Wat betekent dit voor het geplande tijdpad (komt de ingangsdatum van december 2016 in gevaar)?
4. Moet de aanbestedingsprocedure (deels) opnieuw gevolgd worden? Of kijkt GS meteen naar de ‘geldige’ nummer 2, Arriva?
5. Is hiermee de winst door Abellio  van de baan?
6. Wat betekent dit voor de lopende juridische procedures bij de ACM?

Bekijk het interview met Joost van den Akker in L1NWS:

En het interview op BNR

FOTO ROGER DOHMEN / HOLLANDSE HOOGTE

Coalitieakkoord:

VVD: Aan het werk met lage lasten

Maastricht, 22 april 2015

Vandaag is de VVD verheugd het coalitieakkoord “In Limburg bereiken we meer” bekend te maken met de partijen CDA, SP, D66 en PvdA. “Een akkoord dat Limburg liberaler maakt,” aldus VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker. “De provinciale opcenten blijven op het door de VVD verlaagde niveau van 2014/15, en worden zelfs niet geïndexeerd. De Limburger gaat er reëel dus op vooruit, €40 miljoen in totaal.” De VVD-fractie draagt unaniem Twan Beurskens voor als gedeputeerde Economische Zaken, Kennis en Innovatie (tevens 2e plaatsvervangend Commissaris van de Koning).

Interview Joost van den Akker bij L1:

Daarnaast krijgt economische structuurversterking zoals de campusontwikkeling, een forse impuls – als voorgesteld in het VVD-verkiezingsprogramma. Hiervoor is minimaal €70 miljoen extra beschikbaar vanuit de Essentreserve (niet-revolverend). Ook investeert de provincie de komende vier jaar €8 miljoen in het Limburgse MKB. De ingezette koers voor behoud van Maastricht Aachen Airport als vracht- en passagiersluchthaven, wordt voortgezet. Dit alles zorgt voor bedrijvigheid en duizenden banen. Op beleid wordt €40 miljoen bezuinigd; op de organisatie €8,8 miljoen en bovendien intern niet geïndexeerd (dit bespaart €2 miljoen). Dus meer focus op kerntaken en minder ambtenaren. Daarnaast komt er een nieuwe en verfrissende impuls voor toerisme, zoals ontwikkeling van de Maasplassen. Voor agrarisch ondernemers blijft er ruimte voor groei door extra activiteiten en diensten. Ook worden ideeën uit het VVD-programma gerealiseerd, zoals: een grensoverschrijdend MKB-loket, koppeling van Euregionale vacaturebanken om werken en solliciteren over de grens te bevorderen, een impuls voor het Jeugdsportfonds en voortzetting van de starterslening die de woningmarkt aanjaagt.

Ook betaalbare verduurzaming en een realistische energiepolitiek gaan daar aan bijdragen. Ook zijn VVD-speerpunten in het akkoord opgenomen, zoals aandacht voor vrachtwagenparkeerplaatsen langs de snelwegen en dynamische maximumsnelheden op provinciale en gemeentelijke wegen. We zetten over de hele breedte in op de grensoverschrijdende bereikbaarheid en logistieke positie van Limburg: met een completer openbaar vervoer door extra treinverbindingen en vraaggericht nacht-OV, maar ook door oplossing van de echte knelpunten op het wegennet: de A2, de A67 en via de Buitenring Parkstad. De VVD is vastbesloten de burger en ondernemer te verlossen van de kosten en ergernis van de file. Zoals het akkoord stelt, geven we zo: “ruim baan aan die initiatieven van de Limburgse burger, de organisatie, de ondernemer en al onze partners, die Limburg welvarender maken.”

Kijk hier de persconferentie terug (VVD vanaf 20.00 min.):
IMG_5211

En reportage TV Limburg Vandaag (vanaf 02.15 min.):

Zie ook de artikelen in Dagblad De Limburger (12345)

VVD Limburg hekelt Bondsdagbesluit tot invoering van tolvignet.

Sticker-TolvignetDe VVD in het Limburgs Parlement hekelt het besluit over de invoering van een tolvignet welke de Bondsdag vrijdagmiddag heeft genomen. Vrijdagmiddag besloot het Duitse parlement met bijna 2/3 meerderheid de invoering van een tolvignet voor Duitse snelwegen. Door een belastingconstructie zullen uiteindelijk alleen automobilisten die geen Duits kenteken hebben deze tol moeten betalen.

“Het is toch voor de gekke we in een Europa waar vrijheid van verkeer geldt worden gediscrimineerd op gronde van waar we wonen”, aldus Joost van den Akker, fractievoorzitter VVD Limburg. Sinds de tolplannen onderdeel werden van het coalitieprogramma van de huidige Bondsregering van christendemocraten en de sociaaldemocraten voert de VVD actief campagne tegen deze plannen. De VVD riep eind 2013 al het College van Gedeputeerde Staten van Limburg op om zich actief in te zetten tegen het geplande tolvignet. Afgelopen jaar startte Joost van den Akker een succesvolle stickeractie tegen het tolvignet. Begin maart lanceerde hij, samen met Dietmar Brockes, liberaal lid van het deelstaat parlement van Noordrijn-Westfalen, een petitie tegen de tolplannen. Deze kan men invullen op http://stopduitstolvignet.petities.nl/ .

Het plan tot invoering van een tolvignet voor buitenlandse automobilisten ontstond tijdens de verkiezingscampagne van de christendemocratische CSU in de deelstaat Beieren. “Het is niet uit te leggen dat dat Beierse borrelpraat er toe gaat leiden dat iedereen zonder zwart-wit kenteken gediscrimineerd wordt”, aldus Joost van den Akker,  “We hopen nu dat de Bondsraad deze plannen alsnog stopt, aangezien hij al grote bezwaren heeft geuit”. De Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer, moet nog instemmen met het plan.

Joost van den Akker opnieuw fractievoorzitter

Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe VVD Statenfractie na de Provinciale Statenverkiezingen is Joost van den Akker (Maastricht) unaniem herkozen tot fractievoorzitter. Statenlid Anton Kirkels (Weert) werd tijdens deze vergadering unaniem gekozen tot vicefractievoorzitter.

Daarnaast maken Renee Wernink uit Nederweert, Twan Beurskens uit Venlo en Erik Koppe uit Brunssum tevens deel uit van de nieuwe VVD Statenfractie.

Petitie tegen Duits tolvignet

Op vrijdag 13 maart lanceert de Limburgse VVD-fractie om 13:30 uur bij het Tref Center Venlo een petitie tegen het Duitse tolvignet voor buitenlandse automobilisten. Tweede Kamerlid Barbara Visser (VVD) zet dan de eerste officiële handtekening, samen met Dietmar Brockes (FDP-parlementariër in Noordrijn-Westfalen) en Twan Beurskens (Limburgs gedeputeerde Economische Zaken).

VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker: “Dit vignet is rampzalig voor de bewoners in de grensregio, discriminerend en kost bovendien meer dan het oplevert. De Nederlandse automobilist is zo de melkkoe voor de Duitse schatkist, alleen omdat hij een gele i.p.v. witte kentekenplaat heeft”.                                                                                     

Op 26 maart staat het wetsvoorstel over het tolvignet geagendeerd inde Bondsdag. Hoewel er al veel protest tegen is geweest en de Europese Commissie grote twijfels heeft of het vignet in lijn is met Europees recht, blijft de Bondsregering er koppig aan vasthouden. Ook de Duitse Bondsraad uitte grote bedenkingen, maar daarmee is het wetsvoorstel dus nog niet van tafel.

Ook online ondertekenen

“Het plan blijft onbestaanbaar in een Europa zonder binnengrenzen. Daarom gaan wij nu tot een ultieme actie over” aldus Van den Akker. “VVD en FDP willen van zoveel mogelijk handtekeningen ophalen, zowel aan Nederlandse als aan Duitse zijde van de grens.”

Dietmar Brockes (FDP) vreest dat het MKB in de grensregio heel veel last krijgt door het vignet. “Je gaat zo even de grens over om je boodschappen te doen of je vrije tijd te genieten. Met deze tolplannen zullen veel bewoners zich bedenken of ze zo vaak even de grens over gaan. En minder Nederlandse klanten betekent minder omzet voor ons midden en kleinbedrijf”.

De petitie, die ook online kan worden ondertekend op http://stopduitstolvignet.petities.nl/, wordt dit voorjaar aangeboden aan de Bondsdag, de Bondsraad en de Duitse verkeersminister Dobrindt in Berlijn.

Zie de berichtgeving op 1Limburg en Dichtbij.nl

Minister Hennis van Defensie bezoekt Epen

Minister Jeanine Hennis van Defensie bezocht samen met VVD’ers Twan Beurskens, Joost van den Akker en Jeroen Janssen 25 februari het U-Center in Epen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in nazorg voor veteranen. “Nazorg veteranen is belangrijk voor Defensie Het Ministerie van Defensie moet actief betrokken blijven bij de nazorg van veteraren”, aldus minister Jeanine Hennis. “De afgelopen jaren heeft de zorg voor veteranen een positieve ontwikkeling doorgemaakt.” Het U-Center is onder andere gespecialiseerd in de professionele behandeling en nazorg van mensen die kampen met een depressie, verslaving, angst of trauma. De minister zal worden ontvangen door directeur Behandeling, Ingrid Weijnen. Tijdens een rondleiding door de kliniek zal zij worden geïnformeerd over de werkwijze van het U-center.

In Zondagsnieuws Heuvelland vermeldde dat de minister dol is op rijstevlaai:

VVD: werk voor Limburg met lagere lasten

“Vrije burgers, sterke Limburgers.” Dat is de titel van het VVD Verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2015. Als liberale partij hecht de VVD aan bevordering van de  keuzevrijheid van de Limburger als het gaat om wonen, werken, reizen, studeren en recreëren.

“De provincie werkt voor Limburg met woningen op maat en maakt ruim baan voor infrastructuur en bedrijvigheid. Dát zet de Limburgers in hun kracht. Het gouvernement moet de burgers dienen, niet de burgers het gouvernement. We hebben dus geen gouvernantestaat nodig, maar een partnerstaat,” aldus Joost  van den Akker, voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie.

VVD-lijsttrekker Twan Beurskens toont zich verheugd over het programma. “Met trots presenteer ik de campagneslogan “Werk voor Limburg” met mijn vijf kernpunten.”

We gaan van een verzorgingsstaat naar een verdienende en ondernemende samenleving. Maar Limburg vraagt door haar grensligging aan weerszijden van de Maas, structuur en historie ook om een provinciaal bestuursmodel dat voor onze samenleving de juiste maat houdt:

 • Maatgevend: voor de toekomst van provincies in Nederland met een eigen bestuur;
 • Op maat: landsdelen zijn niet de toekomst van ons land, provincies wel;
 • Met mate: met de laagste provinciale lasten van het land besturend op kerntaken langs de kaders Economie en Werkgelegenheid, Infrastructuur en Bereikbaarheid, Ruimte en Leefbaarheid, Cultuur en Sport, en Bestuur en Financiën.

De belangrijkste actiepunten uit het VVD-programma zijn :

Economie: werk voor Limburg

 • Investering van €250 miljoen in het ‘Ports of Limburg fund’ voor de versterking van onze economische structuurdragers – onze toegangspoorten naar het Europese achterland[1]:

Chemelot Campus, Greenport Venlo, Keyport 2020, Maasplassen, Maastricht Health Campus, Trade Port-Noord, Smart-services initiative.

 • Meer ondernemingsversterkingskredieten voor het MKB en een MKB-financieringspoort om ondernemers voor te lichten over innovatie- en groeifinancieringsvormen.

Bereikbaarheid: sneller op weg

 • Verbreding van de A2 Weert-Eindhoven en de A67 Eindhoven-Venlo.
 • Vrije doorgang naar België en Duitsland zonder discriminerende tolvignetten!
 • Uitbreiding van vrachtwagenparkeerplaatsen en ‘Autohof’-voorzieningen.
 • Verkeersbegeleidingssystemen voor betere doorstroming:
  • 60 of 70 km/u op doorgaande wegen in de steden
  • 90/100 km/u op brede provinciale wegen
  • dynamische adviessnelheid op drukke wegen met een ‘groene golf’
  • een pilot waarbij verkeerslichten eerst op geel springen en dan op groen, zodat het licht korter op rood staat en de doorstroming verbetert.
  • een laadpuntennetwerk voor elektrische auto’s en fietsen.
 • Grensoverschrijdende treinverbindingen naar Aken, Antwerpen, Düsseldorf en Luik tot het eind van de avond en daarnaast meer nachtelijk OV-aanbod mogelijk maken.
 • Bereikbaarheid van kleine kernen behouden via een Greenwheels-systeem van OV-busjes.

Ruimte en Leefbaarheid: ons Limburgs land

 • Een ‘Structuurvisie detailhandel en kantoorlocaties’ om bestemmingen om te buigen, waar nodig plancapaciteit te schrappen en tegelijkertijd uitbreiding in steden, op bedrijventerreinen en op het platteland mogelijk te maken.
 • Ook agrarisch ondernemers moeten hun bedrijf kunnen uitbreiden.
 • Meer investeren in verkeersveiligheid door gemeenten financieel te ondersteunen bij het aanleggen van veilige fietsvoorzieningen en bij het aanpakken van onveilige punten.
 • Een vervoersverbod voor raddraaiers in provinciale treinen en bussen.
 • Een landelijk fonds voor het opruimen van gedumpt drugsafval.

 Cultuur en Sport: tradities in beweging

 • Ondersteuning van regionale sport- en recreatieaccomodaties als Technodrome, Nature Wonder World en uitbouw van de Maasplassen.
 • Meer publieksbereik voor provinciaal gesubsidieerde culturele instellingen en meer thematische uitwisseling binnen de grensregio.

Bestuur en Financiën: slank, transparant en dienstbaar

 • Lagere belastingen:
  • Verlaging van de provinciale opcenten tot de laagste van Nederland.
  • Voortzetting van het 0-tarief voor bouwleges totdat de bouwsector weer beter draait.
 • Een kleinere krachtige provinciale organisatie met 500 ambtenaren.
 • Halvering van kosten van externe inhuur door betere samenwerking tussen overheden.
 • Open Gouvernement: transparant meebeslissen over regelgeving op Europees en Euregionaal niveau wanneer dit impact heeft op provinciaal beleid.
 • Uitbreiding van het Europees Politie Informatie- en Coöperatie Centrum met de fiscus uit Nederland, Duitsland en België om georganiseerde misdaad in de grensstreek te bestrijden.

 

Het verkiezingsprogramma is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de VVD Limburg op 29 oktober 2014 in Ool.

Zie de berichtgeving op 1Limburg en Dagblad De Limburger[1] met 50% cofinanciering vanuit onderwijsinstellingen en bedrijfsleven en ten minste 50% financieel renderend

Twan Beurskens lijsttrekker

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVD Limburg is Twan Beurskens op donderdag 26 juni gekozen tot lijsttrekker. Er waren veel leden aanwezig tijdens de vergadering in Congrescentrum De Ooleander te Herten. Twan Beurskens werd met een ruime meerderheid gekozen en kreeg daarmee het vertrouwen de VVD-lijst aan te voeren.

De inwoners van Limburg mogen op woensdag 18 maart de leden van de provinciale staten kiezen. De leden van de VVD Limburg mochten donderdag 26 juni kiezen wie de nieuwe lijsttrekker voor de verkiezingen voor Provinciale Staten wordt. Er hadden zich twee goede en ervaren politici kandidaat gesteld voor deze functie. Dat waren de beide VVD gedeputeerden Twan Beurskens en Erik Koppe. Tijdens de ledenvergadering hebben ruim 70 procent van de leden gekozen voor Twan Beurkens.

Twan Beurskens is vanaf oktober 2012 gedeputeerde, daarvoor was hij vanaf 2006 wethouder Venlo. “Ik wil uitgaan van de kracht van Limburg en mensen aan de slag helpen”, aldus Beurskens.

Handen ineen voor MBO talent

De Midden-Limburgse VVD afdelingen Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert hebben afgesproken zich allen in te zetten voor MBO talent in de regio. Dit doen ze met een motie over regionale samenwerking. Daarmee willen zij het belang van een goede aansluiting tussen het (beroeps)onderwijs en het regionaal bedrijfsleven voor onze regionale economie benadrukken.

De komende jaren neemt het tekort aan goed geschoolde technici sterk toe. Dit is een bedreiging voor de groeiambities van bedrijven en zet de economische groei van de regio onder druk. De VVD vindt een goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid op lokaal en regionaal niveau daarbij belangrijk.

Investeren in talent
Onlangs werd door zeven Midden-Limburgse gemeenten – Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert – Keyport 2020 opgericht. Binnen Keyport 2020 slaan ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen de handen ineen om de economische structuur van de regio duurzaam te versterken en het vestigingsklimaat te verbeteren. Om dit kracht bij te zetten hebben de Midden-Limburgse VVD afdelingen binnen Keyport 2020 een motie opgesteld om een goede aansluiting tussen het (beroeps)onderwijs en het Midden-Limburgse bedrijfsleven te bevorderen. Deze motie zullen zij allen in de eigen gemeenteraad indienen. Zij roepen daarmee hun College op om in te zetten op meer samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en daarbij gebruik te maken van middelen die door Den Haag beschikbaar zijn gemaakt.

Regionaal Investeringsfonds MBO
De motie gaat in op het Regionaal Investeringsfonds MBO, een subsidieregeling die publiek-private samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven stimuleert, één van de afspraken uit het Techniekpact. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt via deze regeling 100 miljoen euro subsidie beschikbaar in de periode 2014 tot en met 2017 voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs.

Steun voor regionale samenwerking
Roermonds VVD Tweede Kamerlid Karin Straus ondersteunt de Midden-Limburgse afdelingen in hun samenwerking. ‘Het is fantastisch dat deze VVD afdelingen samen optrekken om dit fonds voor de economie van Midden-Limburg in te zetten. Ik ben er vast van overtuigd dat, door gezamenlijk het belang van goed beroepsonderwijs in onze regio te benadrukken, een structurele bijdrage geleverd kan worden aan de versterking van onze regionale economie.’

Meer informatie:

http://www.investeringsfondsmbo.nl/
http://www.techniekpact.nl/
http://www.keyport2020.nl/nl/home/