De Limburgse VVD en de geitenhouderij, een kijk vanuit twee kanten.

Provinciale Staten van Limburg spraken zich op 9 november uit over het al-of-niet instellen van een stop op de ontwikkeling van de professionele geitenhouderij. De VVD ontwikkelde haar standpunt met het gepaste gevoel voor verantwoordelijkheid tot wat het nu is: even onderzoeken en vaststellen hoe een veilige ontwikkeling in de sector mogelijk is. Het gaat immers om mensen, aan beide kanten van de medaille. Herman Nijskens en Anton Kirkels laten ieder vanuit hun ervaring het licht over deze ontwikkeling schijnen. 

Lees meer

Voorraad woningen in Limburg beter matchen met vraag

Tijdens de algemene beschouwingen in het Limburgs parlement heeft de VVD gepleit voor een andere aanpak van de woningmarkt. Daarvoor heeft de VVD een motie ingediend die ook is aangenomen.

De provincie mag alleen nog ingrijpen in de woningmarkt als gemeenten elkaar oneigenlijk beconcurreren, ook moet de provincie werk maken van een andere systematiek rondom planvoorraad.

Met name kleine gemeenten met een te kleine planvoorraad gecombineerd met een getalsmatig te grote woningvoorraad zijn niet in staat de transitie van de woningvoorraad vorm te geven.

Grotere gemeenten met een gelijksoortige problematiek op wijkniveau zijn daartoe wel in staat, mits zij voldoende ruimte hebben op zowel planvoorraad als in woningbehoefte.

Door tijdelijk de gemeenten te laten werken aan woningen speciaal voor starters (huur en koop) en voor senioren komt de doorstroming op gang en komt de woningvoorraad meer in evenwicht met de gewenste woningvoorraad.

Statenlid Erik Koppe verlaat actieve politiek

VVD Statenlid Erik Koppe stopt na bijna 30 jaar als politicus actief te zijn geweest in verschillende rollen (Raadslid, Wethouder, Statenlid en Gedeputeerde). Erik kan zijn werk in het bedrijfsleven niet meer combineren met zijn werk als Statenlid en stopt daarom als actief politicus.

Hij was Statenlid van de provincie Limburg van maart 2003 t/m heden en vervulde het ambt van gedeputeerde van Financiën, Bedrijfsvoering, Volkshuisvesting, Provinciale Wegen en Verkeersveiligheid en Handhaving van juni 2012 t/m april 2015. Daarvoor was hij lid van de Gemeenteraad van Brunssum van 1994 t/m 2008 en was hij tevens wethouder Financiën, Belastingen, Organisatie, ICT, Bestuurlijke vernieuwing en Wegen van april 1998 t/m mei 2001).

Erik Koppe: “Het was een voorrecht om in verschillende rollen de provincie Limburg in het algemeen en de gemeente Brunssum in het bijzonder te mogen dienen en ik kijk daar met veel plezier op terug”.

Limburgse VVD gaat Provinciale Statenverkiezingen in met topduo

De Limburgse VVD kent de luxe van twee topkandidaten voor het lijsttrekkerschap voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019.

Vrijdag 14 september is Karin Straus door het regiobestuur gepresenteerd als kandidaat-lijsttrekker en handhaafde Joost van den Akker zich eveneens als kandidaat. Gezien de  ontstane discussie over de gevolgde gang van zaken, heeft er afgelopen weekend tussen Karin Straus en Joost van den Akker een goed, open en constructief gesprek plaatsgevonden. Lees meer

De lijsttrekker en de lijst

In maart 2019 wordt door heel Nederland gekozen voor de nieuwe Provinciale Staten in iedere provincie van ons land. Elke partij die wil deelnemen aan deze verkiezingen en zo vertegenwoordigers verkozen wil hebben in iedere provincie, stelt een lijst met kandidaten samen. Zo’n lijst wordt aangevoerd door een lijsttrekker, de nummer 1 van de lijst.

Hoewel dit nergens precies vastligt wordt de lijsttrekker een aantal kwaliteiten toegedicht en een aantal taken toevertrouwd. Verwacht wordt onder andere dat de lijsttrekker de lijn uitzet in de politieke positie van de partij over tal van onderwerpen en het voortouw neemt in de verkiezingscampagne. Lees meer