Herprioritering mobiliteitsopgaven en – ambities 2019 en verder

In de Commissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 18 januari jl. stond de prioritering van mobiliteitsprojecten en ambitie op de agenda.

Anton Kirkels heeft namens de VVD een helder signaal afgegeven. Mobiliteit, bereikbaarheid en infra is een kerntaak van de provincie. En Limburg is niet af. We hebben op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid nog een flinke opgave.

Vanuit de SP wordt gevraagd of er dan geen keuzes gemaakt moeten worden? Zeker, aldus Anton Kirkels, maar dat is echt een onderwerp voor de onderhandelingstafel voor de volgende coalitiepartijen.  Een prioriteitsstelling vaststellen voor 2019 e.v. is echt een mooie en belangrijke opgave voor de volgende Staten!

De VVD heeft haar standpunt al helder verwoord. Mobiliteit, bereikbaarheid en infra zijn kerntaken van de provincie. Een betere bereikbaarheid van Limburg is essentieel. Wij gaan ervoor.  

N280 (Baexem/Gemeente Leudal): Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald…

Vanochtend heeft Anton Kirkels in de commissie Mobiliteit en Duurzaamheid een gloedvol betoog gehouden over ‘Het Moment’. Nu is het ‘Het Moment’ om niet door te gaan op de ingeslagen weg, de variant 3a (de weg in het dorp) die zoals blijkt nog de nodige hobbels heeft. Immers het wordt steeds duurder, biedt minder oplossingen en wordt steeds riskanter door vertraging  en verwerpen door de rechter.

Ook het moment pakken om alternatieven verder te onderzoeken en uit te werken. En die zijn er! Variant 5c (de rondweg)  biedt een robuuste oplossing die aan de mobiliteitsvraag van de toekomst kan voldoen.

In elk geval dient er voor variant 3 nog een gedegen onderzoek plaats te vinden, naar doelmatigheid en inpassing van het nieuwe wegtracé in haar omgeving. Deskundigen hebben al aangegeven dat de  voorliggende variant zeer summier onderbouwd is en te weinig alternatieven zijn onderzocht, waardoor het absoluut niet Raad van State proof is.

Diverse fracties waren van mening dat het destijds genomen besluit onomkeerbaar is en snel moet worden uitgevoerd. De VVD is van mening dat het nu het moment is om alternatieven verder te verkennen en tot een echt goede oplossing te komen.

Gedeputeerde Geurts geeft desgevraagd aan dat ‘de Staten nog besluiten over het PIP en over budget en financiering. PS kan nog alle kanten op met hun besluit’.  Er is dus inderdaad nog geen sprake van een onomkeerbaar besluit en dit biedt de Staten de gelegenheid om het onderzoek te verdiepen en tot een afgewogen besluit te komen.

De VVD zal tijdens de behandeling in de Provinciale Staten alert blijven om ervoor te zorgen dat een goed en doordacht besluit wordt genomen wat leidt tot een betere verkeersoplossing voor de N 280, een betere doorstroming en minder overlast voor de inwoners van Baexem. Na al die jaren van overlast en ergernis mag er wel een verkeersoplossing komen die echt soelaas biedt!

De Limburgse VVD en de geitenhouderij, een kijk vanuit twee kanten.

Provinciale Staten van Limburg spraken zich op 9 november uit over het al-of-niet instellen van een stop op de ontwikkeling van de professionele geitenhouderij. De VVD ontwikkelde haar standpunt met het gepaste gevoel voor verantwoordelijkheid tot wat het nu is: even onderzoeken en vaststellen hoe een veilige ontwikkeling in de sector mogelijk is. Het gaat immers om mensen, aan beide kanten van de medaille. Herman Nijskens en Anton Kirkels laten ieder vanuit hun ervaring het licht over deze ontwikkeling schijnen. 

Lees meer