Een Limburgse arbeidsmarkt die klaar is voor de toekomst!

De toekomst van de Arbeidsmarkt staat ook op onze agenda. Tijdens het begrotingsdebat hebben we de rollen van gemeenten en provincie uit elkaar gehaald waardoor beide overheden zich kunnen focussen op hun eigen taak.

Voor de provincie zien wij als taak de werkenden aan het werk te houden. De banen van de toekomst bestaan nog niet maar ze komen er wel aan. De werkenden zullen op die nieuwe werkgelegenheid moeten worden toegerust.  Deze nieuwe banen betekenen namelijk dat Limburgers nieuwe competenties zullen moeten leren. Toenemende complexiteit van machines
en productieprocessen, grote onvoorspelbaarheid, een steeds verdergaande samenwerking binnen de keten, robotisering en automatisering, nieuwe manieren van organiseren en wijzigende businessmodellen; het stelt ons allemaal voor uitdagingen de ‘employability’ van werknemers en potentiele werknemers te faciliteren en up-to-date te houden. De provincie is de bestuurslaag die deze uitdaging ondersteunt.

Energietransitie: maatwerk per regio en draagvlak voorop

In twee moties van de VVD, die door Gedeputerde Staten en Provinciale Staten zijn aan- en overgenomen,  heeft de VVD aangegeven dat iedere regio in Limburg een uniek energietransitie DNA heeft: economisch, ruimtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk en dat dat iedere regio een hierop afgestemde energiemix kan en mag en kan hebben. Een combinatie van bijvoorbeeld windenergie met geothermie of zonneenergie, het gebruik van restwarmte, bio-energie en of energie uit water.  Lees meer

VVD wil energieconvenanten per regio in Limburg

Het jaar 2020 komt snel dichterbij. In dat jaar wil de Provincie haar nieuwe energiedoelstellingen bereikt hebben. Echter, uit het Provinciehuis komt het geluid dat er een grote kans is dat we deze doelstellingen niet halen met de huidige aanpak van zonne- en wind energie. De VVD wil graag naar een andere, effectieve manier van aanpak van de energietransitie. Een energietransitie convenant per regio zal het draagvlak voor en het succes van hernieuwbare energie initiatieven aanzienlijk vergroten. Lees meer

Geen staatswind maar regie op de energiemix

De VVD wil graag naar een andere meer effectieve manier van aanpak van de energietransitie dan nu in voorstellen in Limburg op tafel ligt. Teveel ‘energie’ voor de transitie gaat verloren aan het NIMBY-effect en de pijn van de (on)eerlijke verdeling. Waar je woont lijkt belangrijker te zijn dan wat er verantwoord mogelijk is in je eigen omgeving en de kansen die daar geboden worden. In dat laatste feit zit ook de winst van een slimmere aanpak. De provincie dus niet als allesbepalende speler mét een belang in een eigen energiebedrijf maar als regisseur en zo nodig als aanjager. Dat geeft niet alleen een eerlijke verdeling maar ook een slimmere verdeling. Lees meer