Géén zwaardere provinciale eisen voor boeren

Bouwvakkers weer aan het werk en schoppen de grond in: daar draait het om. Duizenden bouwprojecten liggen stil. En dat allemaal na de stikstofuitspraak van de Raad van State. Het is duidelijk: we moeten met elkaar een groot en ingewikkeld probleem oplossen. Een specifieke groep, in dit geval de boeren, nu slachtofferen voor een probleem van ons allemaal is daarom niet de juiste oplossing. Als Limburgse VVD begrijpen we daarom heel goed dat de boeren vandaag naar het Gouvernement komen!

Het stikstofakkoord dat door de provincies is gesloten, betreft beleidsregels van Gedeputeerde Staten die niet zijn besproken in het Limburgs Parlement. Wat de Limburgse VVD betreft worden deze regels opgeschort totdat er een fatsoenlijk debat over is geweest, met inspraak van belanghebbenden en experts. Mogelijk dat dit debat leidt tot een heel andere manier van denken. Veel van onze natuurgebieden zijn feitelijk cultuurlandschappen, ontstaan door menselijke activiteit; waarom behandelen we deze gebieden dan alsof deze door de natuur zo zijn ontstaan? Wat ons betreft moeten we toe naar een meer pragmatische aanpak als het gaat om de uitwerking van de Europese richtlijn omtrent stikstof, net zoals onze buren in Duitsland dat doen.

Het antwoord van de Limburgse VVD is dan ook helder: als het aan ons ligt komen er géén zwaardere provinciale eisen bovenop de regels van het Rijk. Nadere uitwerking van provinciaal beleid komt tot stand na overleg met betrokkenen en moet op lange termijn juridisch houdbaar zijn. Laten we daarom met meer boerenverstand kijken naar waar we nu eigenlijk mee bezig zijn. Wij staan vandaag naast onze boeren.

De Limburgse VVD en de geitenhouderij, een kijk vanuit twee kanten.

Provinciale Staten van Limburg spraken zich op 9 november uit over het al-of-niet instellen van een stop op de ontwikkeling van de professionele geitenhouderij. De VVD ontwikkelde haar standpunt met het gepaste gevoel voor verantwoordelijkheid tot wat het nu is: even onderzoeken en vaststellen hoe een veilige ontwikkeling in de sector mogelijk is. Het gaat immers om mensen, aan beide kanten van de medaille. Herman Nijskens en Anton Kirkels laten ieder vanuit hun ervaring het licht over deze ontwikkeling schijnen. 

Meer lezen

Herman Nijskens wordt de nieuwe fractievoorzitter van de VVD Limburg

Herman Nijskens wordt de nieuwe fractievoorzitter van de VVD Limburg. Hij volgt huidig fractievoorzitter Joost van den Akker op wanneer deze aantreedt als nieuwe gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur.

Herman Nijskens maakt sinds 2016 deel uit van de huidige Statenfractie en is woordvoerder op onder andere Landbouw, Natuur, Sport, Zorg en Sociale agenda. In het dagelijks leven is Herman ondernemer in Melick, hij runt met zijn vrouw een pensionstal voor paarden. Ook is hij raadslid in de gemeente Roerdalen, waar hij wethouder is geweest.

“Met deze stap wil ik een brug slaan naar de volgende statenperiode, het werk is niet af.”

De VVD-fractie is blij dat Herman zijn politieke ervaring en betrokkenheid bij de ontwikkeling van Limburg nu ook als fractieleider wil gaan inzetten, met zijn kenmerkende degelijke stijl, dossierkennis en humor. De fractie wenst hem daarbij veel succes!

Brabo-boeren niet welkom in Limburg

Als ik het artikel leest krijgt ik het gevoel dat Limburg gaat voor ‘eigen varkens eerst’. Noord-Brabant heeft plannen om haar regels voor de veeteelt aanscherpen. Dit kan betekenen dat Brabantse boeren naar andere locaties in Nederland gaan kijken om zich te vestigen of uit te breiden. Gedeputeerde Staten van Limburg wil voorkomen dat deze boeren zich in Limburg vestigen. Dit omdat men bang is dat ontwikkelingsmogelijkheden van de Limburgse boeren teniet worden gedaan.

Is het niet Gedeputeerde Staten die overal preken dat Limburg een provincie met open grenzen is. Ook het coalitieakkoord staat er vol van. Ik vraag mij oprecht af hoe de provincie dit verbod wil toepassen. Grenzen dicht? Wie gaan die grenzen controleren? De Limburgse Jagers? Zijn ze tenminste weer terug in Limburg. En hoe zit dat dan met het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal waar we in Europa altijd zo op hameren? Geld er nu echt een ‘inreisverbod’ voor ‘vluchtende’ Brabo-boeren?

Delen van Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant vallen onder een regio op het gebied van dierrechten. Als Brabant haar regelgeving doorzet betekent dat dat Midden-Limburg de dupe gaat worden van beleid in een andere provincie. Te gek voor woorden. Gelijk speelveld voor boeren in heel Limburg, Brabo-boer of Limbo-boer.

Herman Nijskens, Melick

Klik hier voor de schriftelijke vragen die Statenlid Herman Nijskens op 9 juni hierover heeft gesteld.

De otter is niet welkom in Limburg

De statenleden van Limburg Rudy Tegels (CDA)  en Herman Nijskens (VVD) willen niet dat er otters worden bijgeplaatst in hun provincie. De politici zijn principieel tegen het plaatsen van dieren die er natuurlijk niet meer voorkomen.

De otter is een echt Nederlands dier. Hij gedijt in een natte omgeving op de oevers. We hebben er 150 tot 200 van in Nederland. Otters kunnen ‘s nachts uren sluipen langs de oevers en kunnen tientallen kilometers afleggen op zoek naar een partner. Je kunt ze onder andere vinden in Overijssel, Friesland, Groningen, Drenthe en Gelderland.

Otters houden van vis , kleine waterdieren en zijn erg op hun privacy, en ze komen dus ook naar Limburg. Ze komen ook wel zelf in de loop der jaren maar natuurbeschermers zijn van plan otters ‘uit te zetten’ in Limburg.

Overlast

En daar hebben statenleden Rudy Tegels en Herman Nijskens geen zin in. Limburg heeft al jaren volop last van een ander dier: de bever. Zij zorgen al jaren voor veel schade voor de waterschappen. Want bevers bouwen graag dammen. En ze knagen graag aan landbouwgewassen, wat veel kosten geeft. In 2001 liet Limburg 33 bevers uitzetten. Het zijn er inmiddels al meer dan 600. En nu krijgen ze er dus weer otters bij.

Geen goed idee vinden de statenleden. Niet nog meer kosten en gedoe erbij. Ze zijn klaar met het invoeren van nieuwe dieren in Limburg. Want wat als de overlast van otters ook weer voor problemen en extra kosten gaat zorgen? In de provinciale natuurplannen zitten volgens hen geen antwoord op die vragen.

EenVandaag zoekt de statenleden Tegels en Nijskens op in Limburg en gaat op pad met boswachter Egbert Beens. Hij zette 15 jaar geleden de otter uit in Overijssel. Beens is bezeten van de otter. Volgens hem kleven er geen gevaren aan dit waterdier.

Klik hier voor het originele bericht op 1 vandaag

Klik hier voor het eerdere artikel over de schriftelijke vragen

Otters in Limburg

‘In Gelderland en Limburg wordt hard gewerkt aan de terugkeer van de otter’, staat te lezen op de website van Stichting Ark. Op diezelfde site wordt gesproken over het uitzetten van otters. Deze signalen over herintroductie staan haaks op de door ons gewenste situatie dat dieren zichzelf vestigen. Wij zijn principieel tegen het uitzetten van (nieuwe) diersoorten, gezien de problemen uit het verleden met het herintroduceren van dieren op een niet natuurlijke wijze.

Op woensdag 10 mei heeft VVD Statenlid Herman Nijskens hier samen met Rudy Tegels van het CDA vragen over gesteld.

Voor de volledige schriftelijke vragen kunt u hier klikken.