Wordt de nieuwsbrief niet goed weergeven? klik dan hier!

Jaargang 5, Nummer 1

Teken de petitie: Stop Duits tolvignet!

De Duitse regering heeft plannen om een tolvignet in te voeren. Duitse automobilisten krijgen dit bedrag terug via een korting op de wegenbelasting voor hun in Duitsland geregistreerde auto. Dit betekent dat u als Nederlandse automobilist gediscrimineerd wordt. Te gek voor woorden. Daarom lanceert de VVD Statenfractie een petitie. Teken mee!

Klik op de afbeelding of gebruik deze link om naar de petitie te gaan.

Lees verder op de website...

Anton Kirkels spijkert Erfgoedmanifest aan kerkdeur

Deze week heeft Statenlid Anton Kirkels het “manifest voor het Limburgs Erfgoed” aan de kerkdeur van de 15e eeuwse Paterskerk in Weert gespijkerd. Met deze symbolische daad en het manifest met de daaraan verbonden “zeven punten voor het Limburgs Erfgoed” vraagt hij aandacht voor het nieuwe cultuurbeleid van de provincie Limburg.

VVD Statenlid Anton Kirkels is er groot voorstander van dat nieuw beleid zich ook baseert op wat er leeft in de haarvaten van onze samenleving. Hij heeft dan ook van november tot en met februari een groot aantal verenigingen en organisaties bezocht, zoals historische genootschappen, heemkundeverenigingen, etc. Deze Limburgse Erfgoed Tour bracht hem van Schinnen tot Nederweert en van Venlo tot aan Maastricht.

Lees verder op de website...


VVD stelt vragen over gezondsheidsrisico's Rumal Nedeweert

In de afgelopen maanden klagen omwonenden van het bedrijf Rumal in de gemeente Nederweert over stankoverlast en neerslag van ijzer en rubberdeeltjes. Het bedrijf is gespecialiseerd in de recycling van vrachtwagenbanden tot hoogwaardige rubbergranulaten en -poeders. Zij recyclen circa 35.000 vrachtwagenbanden per jaar. Deze granulaten en poeders dienen als grondstof voor tal van industriële toepassingen, onder meer asfalt en kunstgrasvelden. Voor de milieuvergunning valt dit bedrijf onder de provincie Limburg.

De klachten van omwonenden concentreren zich op 3 thema’s: geuroverlast, neerslag van ijzer en rubberdeeltjes en zorgenover de volksgezondheid.
Het bedrijf heeft tot op heden geen oplossing voor de klachten uit de buurt
Dit is voor Statenlid Renee Wernink aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten over de verleende vergunning, de handhaving en de gevolgen voor de volksgezondheid en de veiligheid.

Lees verder op de website...


Actie aan de A2 in Weert

Knipperende matrixborden en rode achterlichten. File. Het is één van de grootste ergernissen van Limburgse automobilisten die dagelijks op de weg zitten. Een belangrijk knelpunt is de A2 van Weert naar Eindhoven. Daar wordt al jarenlang gepleit voor de verbreding van de autosnelweg. Vanochtend werd er opnieuw actie gevoerd door VVD Statenlid Anton Kirkels.

Lees verder op de website...


'IJzeren Rijn' blijft dood spoor

In het Radio 1 programma De Nieuws BV trad fractievoorzitter Joost van den Akker op inzake een onderzoek naar de heractivering van de IJzeren Rijn door de Vlaamse regering.

n Vlaanderen is het dossier IJzeren Rijn weer eens geopend. Deze ongebruikte en veel besproken spoorlijn die het Belgische Antwerpen met het Duitse Ruhrgebied verbindt, gaat dwars door Weert en Roermond. Op initiatief van de Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts wordt een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid de lijn te heractiveren. In België zijn ze blij, maar wat vinden politici in Limburg van dit plan?

Joost van den Akker, fractievoorzitter VVD Provinciale Staten Limburg is verbaasd over de hernieuwde discussie ”Het is een plan uit de ijzertijd.” Volgens Van den Akker wordt in Limburg hard gewerkt het openbaar vervoer voor personen tussen Weert en Antwerpen te verbeteren. “Maar zowel goederenvervoer als personentreinen is op dit enkele spoor niet mogelijk.”

Lees verder op de website...


   

Stuur deze nieuwsbrief vooral door aan uw netwerk zodat ook zij de petitie kunnen tekenen!VVD wil helderheid gunning OV Limburg en oordeel ACM

De Limburgse VVD-fractie wil opheldering van het provinciebestuur over het mogelijke oordeel van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat de NS haar macht zou hebben misbruikt bij de door NS-dochter gewonnen aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. In De Telegraaf geeft de NS aan dat er ‘een mogelijke overtreding van de spoorwegwet is waargenomen’. De VVD vraagt wat hiervan waar is en of het klopt dat de ACM dit oordeel al naar buiten wilde brengen vóórdat de Provincie Limburg het gunningsbesluit bekend zou maken, maar de NS dit zou hebben tegengehouden. Het oordeel van de ACM was de provincie bij het gunningsbesluit immers nog niet bekend.

VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker: “De VVD is voor een gelijk speelveld bij openbare aanbesteding. Wij hebben en hadden geen principieel bezwaar tegen het meedingen door NS-onderdelen, zolang zij het spel maar volgens de regels spelen. Dat is voor de concurrentieverhoudingen rechtvaardig en uiteindelijk het beste voor de reiziger.”

Uit antwoorden van staatssecretaris Mansveld op vragen van de VVD-Tweede Kamerfractie blijkt dat zij kan bevestigen noch ontkennen of Abellio, gezien de hoedanigheid van NS-dochter, een goedkopere bieding heeft kunnen doen. Ook kon Mansveld niet aangeven hoeveel verschil Abellio heeft kunnen maken bij het aanbieden van diensten en voorzieningen op stations (zoals kaartautomaten en OV-chippalen). De VVD wil weten of Abellio bij deze zaken een voordeel geniet t.o.v. de huidige aanbieders en mededingers. Ten slotte wil de VVD weten of er sprake is van financieringsarrangementen zoals kruissubsidiëring en garantstelling door de NS voor Abellio.

Lees verder op de website...


VVD: valt te bezien of tram er komt

De VVD in het Limburgs Parlement denkt dat het nog maar de vraag is of de tram Hasselt-Maastricht er überhaupt komt. Volgens fractievoorzitter Joost van den Akker kan in ieder geval het tracé over de Wilhelminabrug waarbij het station in Maastricht het eindpunt is ‘de prullenbak in’ omdat die zo’n 40 miljoen duurder is dan eerder aangenomen.

Op een informatiebijeenkomst maakten gemeente Maastricht en provincie bekend twee alternatieve eindhaltes in het centrum te gaan onderzoeken zodat niet de Maas over hoeft te worden gestoken. Maar Van den Akker twijfelt sterk of Vlaanderen maar ook het Limburgs Parlement daarmee akkoord gaat.
“Ook de burgemeester van grensgemeente Lanaken wil het station als eindpunt niet zomaar loslaten”, aldus Joost van den Akker. De beoogde tram rijdt ook door die gemeente. Ook verwacht Van den Akker een “heel zwaar debat” in het Limburgs Parlement als de tram maar tot aan de Maas rijdt. “Passagiers die naar het station willen moeten dan met de bus of te voet gaan. Je moet je afvragen of dat een investering van tientallen miljoenen euro’s waard is.”

Luister naar de reactie van Joost van den Akker op L1 radio:

Lees verder op de website...


Minister Hennis van Defensie bezoekt Epen

Minister Jeanine Hennis van Defensie bezocht samen met VVD’ers Twan Beurskens, Joost van den Akker en Jeroen Janssen 25 februari het U-Center in Epen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in nazorg voor veteranen. “Nazorg veteranen is belangrijk voor Defensie Het Ministerie van Defensie moet actief betrokken blijven bij de nazorg van veteraren”, aldus minister Jeanine Hennis. “De afgelopen jaren heeft de zorg voor veteranen een positieve ontwikkeling doorgemaakt.” Het U-Center is onder andere gespecialiseerd in de professionele behandeling en nazorg van mensen die kampen met een depressie, verslaving, angst of trauma. De minister zal worden ontvangen door directeur Behandeling, Ingrid Weijnen. Tijdens een rondleiding door de kliniek zal zij worden geïnformeerd over de werkwijze van het U-center.

Lees verder op de website...


Deze nieuwsbrief is samengesteld door de Statenfractie van de VVD Limburg.

Redactie: Joost van den Akker, Marc Keijsers
Vormgeving: Marc Keijsers

Mogelijk ontvangt u deze nieuwsbrief een tweede maal via de secretaris van uw afdeling.

Leden van de VVD in Limburg en personen die zich hebben aangemeld via de website krijgen periodiek Limburg Liberaal toegezonden. Bent u geen lid en wenst u dit niet (meer) te ontvangen? Afmelden kan via de module op de website.
© copyright VVD Limburg 2011 - 2014