Wordt de nieuwsbrief niet goed weergeven? klik dan hier!

Jaargang 4, Nummer 5

Energie voor Limburg

Een opiniestuk door Perry van der Steen i.s.m. Hans van Wageningen (D66).

Nieuwe, schone en duurzame energie is nodig om Limburg ook in de toekomst te laten werken. Die energie kan uit de eigen regio komen. De beste kansen liggen op terreinen waar Limburg een voorsprong heeft op andere regio’s.

Maar het slechte nieuws is dat Limburg voorlopig achteruit boert. Nuon sloot vorig jaar de Willem-Alexander centrale, tot dan toe door de bijstook van biomassa de meest duurzame van Nederland. 140 Banen verloren en meer vervuiling door gebruik van oudere kolencentrales. Nieuwe duurzame energieprojecten komen maar niet van de grond. De provincie heeft in 2010 7 miljoen euro subsidie aan Imtech beloofd voor het bouwen van duurzame energiecentrales in Venlo en Maastricht maar er is nog geen schop de grond in gegaan.

Lees verder op de website...


VVD bezorgd over toekomst Traffic Informers

Clemens Meerts vraagt het College van Gedeputeerde Staten duidelijkheid te geven over de toekomst van het project Traffic Informers. Bij dit project vertellen verkeersslachtoffers over hun verhaal aan jonge verkeersdeelnemers. Doel is het om de jongeren bewust te maken van de gevaren in het verkeer en de gevolgen van een verkeersongeluk. De jongeren reageren enthousiast op dit project.

De VVD heeft onlangs vernomen wij dat er bij de uitvoerende organisatie onzekerheid is ontstaan over de voorzetting van dit project na het schooljaar dat nu aanvangt en wil daarom opgheldering in deze kwestie.

Lees verder op de website...


N280: erop of eronder

Een opiniestuk door Anton Kirkels

“Als de spelregels tijdens het spel veranderd worden, moet je opnieuw beginnen” hebben meerdere mensen in Leudal, Baexem en Midden-Limburg overduidelijk gedacht. Aanleiding is het bericht dat de beleidslijn- grondslag voor het ontwerp van een gebiedsontsluitingsweg, de N280, niet goed is meegenomen in een eerdere fase.

De VVD fractie in de Staten van Limburg wil weten wat er echt speelt, de feiten kennen en ook weten hoe betrokkenen van provincie en gemeente hier mee om willen gaan. Reden voor de VVD om het onderwerp op de agenda van de Statencommissie van 29 augustus te laten zetten.

Lees verder op de website...


Duitse tolplannen slecht voor Euregio

De VVD fractie begon in het najaar van 2013 haar acties tegen het voorgenomen Duitse tolvignet. Middels een motie die opriep tot een internationale lobby vanuit gedeputeerde staten te starten begon Joost van den Akker namens de VVD Limburg de anti-tol lobby vanuit Limburg. Inmiddels hebben we vele medestanders in VVD fracties in de provincies gelegen aan de Duitse grens. Zelfs colleges van burgemeesters en wethouders en gedeputeerde staten aan beide zijden van de Grens hebben het Limburgse VVD-initiatief al omarmd. Zo ook onze eigen gedeputeerde Twan Beurskens waar hij het belang van open grenzen voor de Limburgse Economie benadrukt. Gezamenlijke acties met onze oosterburen van de FDP zijn aan beide zijden van de grens zeer succesvol gebleken. De bevolking in de grensregio’s reageerde zeer positief op de acties van de Liberalen.

De maatregel is discriminerend op grond van nationaliteit. De buitenlandse automobilisten draaien op voor achterstallig onderhoud van het Duitse wegennet omdat de bondsregering beloofd heeft dat met het vignet geen Duitser extra belast mag worden. In de tweede plaats worden nieuwe grenzen opgeworpen om in Duitsland te werken of te recreëren, juist nu blijkt dat net in de grensregio’s zoveel banen beschikbaar komen, bijvoorbeeld in de zorg. “We hebben de grenzen in 1995 met onze buurlanden toch niet geslecht om ze nu weer op te werpen?” Aldus VVD Limburg Fractievoorzitter Joost van den Akker.

Lees verder op de website...


   

Uitstel verbreding A2 onbestaanbaar

De VVD Statenfractie Limburg vindt het onbestaanbaar dat volgens de provinciebesturen van Limburg en Noord-Brabant de verbreding van de A2 Weert-Eindhoven niet aan de orde is. Dit ondanks dat er dagelijks duizenden mensen in de file staan. Volgens de VVD is dit te gek voor woorden. Daarom vragen de Statenleden Anton Kirkels en Joost van den Akker het Limburgse provinciebestuur om opheldering.

,,Automobilisten vrezen dat ze straks in de berm moeten rijden om op hun bestemming ter komen’’, aldus Anton Kirkels. Uit onderzoek van de BOVAG blijkt dat er een recordaantal van 8,1 miljoen auto’s op de Nederlandse wegen rijden en dat dit aantal de blijft groeien. Deze cijfers hebben uiteraard ook invloed op de drukte op de Limburgse wegen. Sinds jaren wordt de automobilist dagelijks gehinderd door files op de A2 ter hoogte van de provinciegrens. Vanaf Weert/Nederweert betekent dat stop-en-go. De VVD in Limburg dringt er dan ook op aan om de verbreding van de A2 op korte termijn door te zetten.

Lees verder op de website...Legale Wiet: niet uit te leggen

Een opiniestuk door Anton Kirkels

Het Nederlandse gedoogbeleid is aan buitenlanders nauwelijks uit te leggen. Niks nieuws zou je zeggen. Maar het dubbelhartige systeem van de coffeeshops met quasi-legale verkoop aan de voordeur en illegale teelt en inkoop via de achterdeur, laat van tijd tot tijd zien dat wij in dit land geen duidelijke of principiële keuze hebben gemaakt.

Recente berichten hebben zichtbaar gemaakt dat in de zuidelijke provincies van ons land de drugscriminaliteit hand over hand toeneemt. Het aantal wietplantages in kelders, zolders, maar ook in grote hallen is niet precies te bepalen. Het Platform Energiediefstal berekent de illegaal afgetapte stroom op een hoeveelheid van 1 miljard kilowattuur per jaar. Dat is bijna 1 procent van het nationaal verbruik en zou gelijk staan met 30.000 hennepkwekerijen.

Lees verder op de website...


Zorgen om leegstand boerderijen

De VVD in het Limburgs Parlement maakt zich zorgen over de toenemende leegstand van boerderijen in het buitengebied. Deze leegstand komt door het grote aantal boeren dat stopt met hun bedrijf. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is sinds de eeuwwisseling met 31 procent afgenomen. Die trend lijkt voorlopig aan te houden. Uit onderzoek van het Wageningse kennisinstituut Alterra blijkt dat de komende jaren steeds meer boerderijen leeg komen te staan. In 2030 zou de leegstand op kunnen lopen tot 32 miljoen vierkante meter. De verwachting is dat tussen de 16.000 en 24.000 boeren stoppen.

De VVD is van mening dat leegstand van agrarische bedrijven ook een achteruitgang van de leefbaarheid in het buitengebied en de kleine kernen betekent. “Als ondernemers geen middelen hebben om iets aan hun panden te doen, dan zal dat uiteindelijk tot verval leiden. In Midden Limburg is er om die reden enkele jaren geleden al een eigen sloopregeling in het leven geroepen”, aldus Lau van Bilsen namens de VVD Limburg.

Lees verder op de website...


Deze nieuwsbrief is samengesteld door de Statenfractie van de VVD Limburg.

Redactie: Joost van den Akker, Marc Keijsers
Vormgeving: Marc Keijsers

Mogelijk ontvangt u deze nieuwsbrief een tweede maal via de secretaris van uw afdeling.

Leden van de VVD in Limburg en personen die zich hebben aangemeld via de website krijgen periodiek Limburg Liberaal toegezonden. Bent u geen lid en wenst u dit niet (meer) te ontvangen? Afmelden kan via de module op de website.


 Agenda

8 oktober
Klankbordgroepen VVD Limburg

29 oktober
ALV VVD Limburg
Vaststelling Programma's

17 november
ALV VVD Limburg
Vaststelling Lijsten

29 november
VVD Najaarscongres

12 december
Nieuwe Ledendag
VVD Limburg

Klik hier voor de uitgebreide agenda op de website
© copyright VVD Limburg 2011 - 2014