Wordt de nieuwsbrief niet goed weergeven? klik dan hier!

Jaargang 4, Nummer 2

Verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De resultaten zijn ondertussen bekend en de de gekozen VVD'ers zijn in hun gemeenten opnieuw druk in de weer.

Het is echter geen tijd om stil te zitten! In mei kiezen we onze afgevaardigden voor het Europees Parlement. Met Joost van den Akker op nummer 7 van de VVD lijst gaan we er met z'n allen weer flink tegenaan!

Wilt u meer weten of kenbaar maken dat u inzetbaar bent voor de EP-campagne laat dit dan weten via campagne@vvdlimburg.nl! Op 7 april 2014, na de ALV van de VVD Limburg kunt u alvast posters en flyers meenemen voor de verkiezingen.

Wilt u dat Joost van den Akker in uw afdeling bij activiteiten en/of debatten aanwezig is of heeft u meer flyers, posters, etc. nodig? stuur dan een verzoek naar campagne@vvdlimburg.nl!


MAA: behoud van banen en bereikbaarheid

De Limburgse VVD-fractie juicht van harte toe dat het provinciebestuur dapper zijn nek uitsteekt door Maastricht Aachen Airport van de ondergang te redden. “Dit behoudt veel omzet voor bedrijven, 1700 (in)directe arbeidsplaatsen en de bereikbaarheid voor Limburg. Dat schept een optimistisch vooruitzicht op ons vestigingsklimaat. Met de redding is de weeffout uit 2004 hersteld: de daadwerkelijke privatisering van regionale luchthavens is immers nooit van de grond gekomen,” aldus VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker.


Deze keus voor zowel vracht- als passagiersluchtvaart is goed voor burgers en bedrijfsleven. Van den Akker: “MAA vormt een publiek belang voor Limburg. De VVD waardeert bovendien dat de regio €6 miljoen meebetaalt, de luchthaven zelf €5 miljoen bezuinigt en dat het interim-management onder de ‘Balkenendenorm’ aangesteld wordt.”

Lees verder op de website


Vernieuwde Website

Sommigen van u hebben het vast al gezien: de VVD Limburg heeft haar website een nieuwe "look en feel" gegeven.

De website is toegangkelijker met tablets en smartphones. Tevens zijn de pagina's overzichtelijker geworden en archiefmateriaal is makkelijker terug te vinden.

Een aantal toevoegingen zullen nog plaatsvinden. Neem een kijkje op de vernieuwde www.vvdlimburg.nl!


   

Symposium
"Grensverleggend Limburg"

Grensoverschrijdend ondernemen vanuit Limburg en de recente internationale ontwikkelingen in Europa staan centraal. Er is veel ruimte voor discussie en het symposium sluit af met een netwerklunch!

Waar? Apple Park Hotel Maastricht
Wanneer? 12 april 2014, vanaf 09.30 uur
Aanmelden? www.vvdlimburg.nl/symposium

sprekers zijn o.a.:

Jeanine Hennis-Plasschaert
Minister van Defensie
Atzo Nicolaï
Directeur DSM Nederland;
Jan Lamkin
Directeur SBE Eijsden
DGA-lid VNO-NCW (& oud-bestuurslid), voorz. RvC MECC
Joost van den Akker
Fractievoorzitter VVD Limburg & kandidaat Europees Parlement
Alexander Miesen
Parlementsvoorzitter Duitstalige Gemeenschap van België
Dietmar Brockes
Economie, industrie- en energiewoordvoerder FDP-Landstagfraktion Nordrhein-Westfalen
Twan Beurskens
Limburgs gedeputeerde Economische Zaken en Grondbedrijf
Mark Verheijen
Europawoordvoerder VVD Tweede-Kamerfractie
Karin Straus
Onderwijswoordvoerder VVD Tweede-Kamerfractie


Meldt u nu aan via: www.vvdlimburg.nl/symposiumSluiting parkeerplaats A67 catastrofe

De Limburgse VVD-fractie is verontrust door de berichten dat per 1 april 2014 de vrachtwagenparkeerplaats langs de A67 op Traffic Port in Venlo wordt gesloten door Rijkswaterstaat.

“Een regelrechte catastrofe. Voor de VVD is veiligheid, ook in het verkeer, erg belangrijk. De eerste Duitse dagen zijn weer in aantocht met de daarmee gepaard gaande verkeersproblematiek en chaos. Vrachtwagens zullen vlak voor de grensovergang in Venlo een veilige en hygiënische overnachtingplaats zoeken en komen bedrogen uit. Resultaat is dat Venlo en de bedrijventerreinen uiteindelijk met de overlast blijven zitten en de inwoners van Venlo en omgeving geconfronteerd worden met (verkeers) onveilige situaties en overlast. Daarom hebben wij vragen gesteld aan het provinciebestuur, om te kijken of deze parkeerplaats geopend kan blijven en welke rol de provincie daarbij kan spelen”, aldus Statenlid Jozanne van der Velden.

Lees verder op de website


Deze nieuwsbrief is samengesteld door de Statenfractie van de VVD Limburg.

Redactie: Joost van den Akker, Marc Keijsers
Vormgeving: Marc Keijsers

Mogelijk ontvangt u deze nieuwsbrief een tweede maal via de secretaris van uw afdeling.

Leden van de VVD in Limburg en personen die zich hebben aangemeld via de website krijgen periodiek Limburg Liberaal toegezonden. Bent u geen lid en wenst u dit niet (meer) te ontvangen? Afmelden kan via de website.


 AGENDA

7 april
ALV VVD Limburg

12 april
Symposium
Grensverleggend Limburg


4 juni
Klankbordgroepen
VVD Limburg

13 juni
VVD Voorjaarscongres

22 mei
EP Verkiezingen

12 december
Nieuwe Ledendag
VVD Limburg

Klik hier voor de uitgebreide agenda op de website
© copyright VVD Limburg 2011 - 2014