Wordt de nieuwsbrief niet goed weergeven? klik dan hier!

Jaargang 4, Nummer 1

   

Steun 't Loon en N280 Baexem

Op de nieuwjaars-bijeenkomst van de VVD Limburg in Heerlen blikte fractievoorzitter Joost van den Akker vooruit op enkele belangrijke besluiten die op de agenda staan voor de Statenvergadering van 7 februari a.s.:

De provincie besluit over een enorme investeringsimpuls voor economische structuurversterking van €130 miljoen. Een opvallende afwezige gemeente bij deze plannen is echter Heerlen. De VVD-fractie roept het provinciebestuur op om dit voorjaar met plannen te komen om Heerlen niet langer links te laten liggen, maar met de gemeente en bedrijfsleven bij te dragen aan economische structuurversterking en verbetering van het vestigingsklimaat. Hier hoort bijvoorbeeld ook een structurele oplossing voor de winkelleegstand en de situatie van ’t Loon bij.

In december 2013 hebben de gemeenteraden van Leudal en Maasgouw op voorstel van hun gemeentebesturen zich uitgesproken voor variant 5E van de randweg N280 bij Baexem. Hoewel de VVD ook heeft gepleit om een 2x2-baans randweg (variant 6) nader te onderzoeken, laat de VVD het door de gemeenten democratisch genomen besluit voor een ruime 2x1-baans randweg rond Baexem zwaar meewegen.

Aanstaande Zondag discussieert Joost van den Akker met Lia Roefs (PvdA) in L1's De Stemming.

Lees verder op de website


Op de bres voor veilig spoor bij Venlo

De Limburgse VVD-fractie is verontrust door de berichten dat al vanaf 2015 t/m 2022 dagelijks 70 extra goederentreinen de zgn. Brabantroute (Rotterdam-Breda-Venlo-Ruhrgebied) zullen volgen in verband met werkzaamheden aan de Duitse kant van de Betuwelijn.

“De VVD vraagt daarom actie van het provinciebestuur om op korte termijn bij te dragen aan een veiliger situatie, bijvoorbeeld door medefinanciering van een ongelijkvloerse spoorkruising,” aldus fractievoorzitter Joost van den Akker.

Lees verder op de website


Duidelijkheid positie provincie bij MGL

De Limburgse VVD fractie stelt schriftelijke vragen over de positie van de Provincie Limburg bij het overnamedossier van Media Groep Limburg (MGL)”. Duidelijkheid daarover is geboden.

Herhaaldelijk vangt de VVD signalen op vanuit diverse bronnen dat er sprake is van betrokkenheid van de Provincie Limburg bij het onderhandelingsproces. Opties zoals participatie, lening-verstrekking of borgstelling worden daarbij genoemd. Zo wordt ook in een onlangs op Villamedia.nl gepubliceerde brief van Mecom gericht aan Concentra gesproken over financieel betrokken partners vanuit de regio.

Lees verder op de websiteGeen provinciale bouwleges in 2014

Provinciale Staten steunden bijna unaniem een motie van VVD Statenlid Clemens Meerts daarover. Volgens de VVD stimuleert het niet heffen van leges de noodlijdende bouwsector.

Een maand geleden besloot de provincie nog de bouwleges voor volgend jaar niet met 10% te verhogen. Dat gebeurde op voorstel van het CDA. Die partij stemde nu als enige tegen. Het gaat hier overigens niet om de gemeentelijke bouwleges, maar alleen om die van de provincie.


   

Activiteiten in 2014

Ook in 2014 organiseert de VVD Limburg Statenfractie een aantal activiteiten waar u van harte voor uitgenodigd bent. Natuurlijk richten wij ons als VVD eerst op de gemeenteraadsverkiezingen en zorgen voor een fantastische uitslag.

reserveer de volgende zaken vast in je agenda:

Maandag 7 april 2014
ALV VVD Limburg

Woensdag 4 juni 2014
Klankbordgroepen voorjaarsnota 2014

Woensdag 8 oktober 2014
klankbordgroepen begrotingsbehandeling 2015

Maandag 3 november 2014
ALV VVD Limburg

Vrijdag 12 december 2014
Nieuwe Ledendag VVD Limburg


Sloop getuigt van durf

Een opiniestuk van Martin de Beer.

De gemeente Heerlen en de provincie Limburg lijken aan te sturen op sloop van winkelcentrum ’t Loon in Heerlen. Berichten in deze krant werden deze week bevestigd door het stadsbestuur.

De plannen zijn gedurfd, maar eigenlijk onvermijdelijk. Het winkelcentrum lijdt al een paar jaar een zieltogend bestaan.Winkelend publiek blijft weg en winkeliers denken na over een vertrek. Het winkelcentrum is bovendien een obstakel voor de structuurversterking van de binnenstad, nota bene het centrum van Parkstad! De reacties op de sloopplannen zijn dan ook mild of zelfs positief. Vraag is alleen waarom de gemeente en de provincie zo diep in de buidel tasten.

Winkelcentrum ’t Loon is ontworpen in een tijd van voorspoed en groot geloof in de toekomst. Als modern winkelcentrum zou het publiek moeten trekken van heinde en verre. De ligging leek ideaal: vlak naast de snelweg. Toch heeft het de ambities nooit echt waar kunnen maken. Zeker de laatste jaren niet. De instorting en sloop van een deel van ’t Loon was de nekslag. Een aantal kleinere winkeliers is al vertrokken en het winkelend publiek blijft weg. Het winkelcentrum draait als buurtvoorziening, maar kent daarvoor een veel te grote maat. Voor een invulling anders dan een retailfunctie lijkt nauwelijks interesse. En dus lijkt sloop onvermijdelijk.

Maar wat rechtvaardigt nu een bijdrage van de gemeentelijke en provinciale overheid? Vanzelfsprekend is dat niet.

Lees verder op de website


Gaan de media ‘op zwart’?

Politiek Limburg houdt zich aal een tijdje bezig met het mediabeleid. Allereerst ging het over de toekomst van onze provinciale Limburgse publieke omroep. Het Rijk wilde het allemaal anders en L1 zou wel eens in gevaar kunnen komen.

Vanuit de Staten kwam de oproep gezamenlijk in actie te komen. Over alle partijgrenzen heen, ging men bij elkaar zitten en GS moest aan het werk in Den Haag met medewerking van de Limburgse politieke fracties.

Lees verder op de websiteDeze nieuwsbrief is samengesteld door de Statenfractie van de VVD Limburg.

Redactie: Marc Keijsers, Joost van den Akker, Martin de Beer, Jacques Michel Bloi
Vormgeving: Marc Keijsers

Mogelijk ontvangt u deze nieuwsbrief een tweede maal via de secretaris van uw afdeling.

Afmelden voor deze nieuwsbrief kan via de module op de homepage.


 


Joost van den Akker
FractievoorzitterTwan Beurskens
GedeputeerdeErik Koppe
Gedeputeerde


AGENDA

7 februari
PS vergadering

28 maart
PS vergadering

23 november
VVD Najaarscongres

20 december
Nieuwe Ledendag VVD Limburg
© copyright VVD Limburg 2013