Wordt de nieuwsbrief niet goed weergeven? klik dan hier!

Jaargang 3, Nummer 3

   

VVD verheugd dat deel aanleg Buitenring mag!

De VVD-fractie is uitermate verheugd dat de Raad van State het opheffingsverzoek van Provinciale Staten tot aanleg van delen van de Buitenring Parkstad heeft gehonoreerd.


VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker: "Eindelijk kan de schop de grond in. Dat is goed voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van Parkstad. Complimenten voor de inzet van Gedeputeerde Koppe! Het was ons doorzettingsvermogen waard."

De VVD ziet een nader voorstel aan Provinciale Staten tot uitvoering van de maatregelen, evenals de definitieve uitspraak van de Raad van State, met vertrouwen tegemoet.


Mikwe moet ogen openen

De discussie die rond de ‘Mikwe’ te Venlo is ontstaan beperkt zich niet tot de echtheid van het museumstuk. Anton Kirkels, Statenlid namens de VVD in Limburg, heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten welke consequenties dit voor de gedane en aankomende investeringen heeft in het Limburgs Museum. Tevens vraagt de VVD zich af hoe dit de educatieve waarde en de algehele reputatie van het museum aantast.

Om de ‘Mikwe’ ten toon te kunnen stellen is er een nieuwe vleugel gerealiseerd aan het Limburgs Museum te Venlo. Nu de echtheid ter discussie staat vraagt de VVD zich af welke consequenties dit heeft voor de aantrekkingskracht van het Museum en daarmee de exploitatie.

Lees verder op de websiteMCH: Gemiste buitenkans!

De VVD heeft de Maastrichtse kandidatuur tot Culturele Hoofdstad van Europa altijd als een buitenkans gezien. Nu deze kans gemist is, moeten we ons herbezinnen. Dat hebben we 20 september in de vergadering statencommissie Cultuur gedaan.

Zo'n €20 miljoen provinciaal geld valt vrij in de algemene reserve om op een andere manier aan Limburg terug te geven.

Een valkuil is, om met de gereserveerde middelen een eigen cultuurfeestje te gaan organiseren met Maastricht als "reserve culturele hoofdstad. In deze valkuil gaat de VVD niet in trappen!", aldus Statenlid Anton Kirkels.

Lees verder op de website


VVD wil opheldering permanente bewoning recreatieparken

Clemens Meerts heeft namens de fractie van de VVD in Provinciale Staten Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd over de regels en het provinciale beleid voor permanente bewoning van recreatieparken. Aanleiding voor de vragen is dat gedeputeerde Van der Broeck op L1 radio heeft gezegd dat het voor de hand ligt dat de provincie niet akkoord gaat met permanente bewoning op vakantiepark Diekendaal in Gennep en ook is er een brief van Gedeputeerde Staten aan het college van B&W van Gennep van gelijke strekking.

De VVD-fractie is van mening dat permanente bewoning van Diekendaal kan worden toegestaan, met name omdat Diekendaal vanaf oprichting nooit werkelijk als recreatiepark heeft gediend.

Lees verder op de website


VVD blij met schrappen vignet België

De VVD is erg blij met het schrappen van het wegenvignet in België. In het voorjaar van 2013 heeft Provinciale Staten, op initietief van de VVD en de PvdA, een motie aangenomen om Gedeputeerde Staten opdracht te geven te lobbyen tegen de voorgenomen plannen.

"We willen in een grensregio als Limburg natuurlijk de grenzen openhouden, met een vignet van 90 euro houden grensoverschrijdende activiteiten gewoon op", aldus Joost van den Akker in een interview met L1. De VVD is dan ook erg blij dat grensoverschrijdende activiteiten nu gewoon door kunnen gaan.


VVD wil zwarte lijst voor verdampte subsidies

De VVD-fractie in het Limburgs Parlement wil een zwarte lijst voor bedrijven en organisaties die subsidievoorwaarden niet nakomen. De partij reageert daarmee op het door Maastricht Airlines zelf aangevraagde faillissement. Hierdoor verdwijnt waarschijnlijk bijna drie ton aan provinciaal subsidiegeld in een zwart gat. Onacceptabel vindt de VVD.

Maastricht Airlines kreeg bij de opstart een provinciale subsidie voor het opleiden van onder meer het cabinepersoneel. Van vliegen is het door allerlei omstandigheden nooit gekomen. Donderdag 30 mei maakte de aandeelhouder bekend zijn financiering te staken. Het gevolg was een zelf aangevraagd faillissement. Statenlid Martin de Beer noemt de gang van zaken onverteerbaar. "Het bedrijf kreeg duidelijk zijn zaken niet op orde en gooit nu zelf de handdoek in de ring. Het resultaat is een strop voor de provinciale overheid. De VVD wil dat de provincie er alles aan doet om het subsidiebedrag terug te eisen".

Lees verder op de website


Deze nieuwsbrief is samengesteld door de Statenfractie van de VVD Limburg.

Redactie: Joost van den Akker, Martin de Beer, Kelly Regterschot, Marc Keijsers
Vormgeving: Marc Keijsers

Mogelijk ontvangt u deze nieuwsbrief een tweede maal via de secretaris van uw afdeling.

Afmelden voor deze nieuwsbrief kan via de module op de homepage.


   

Evenementen

Voor onderstaande evenementen kunt u zich aanmelden via fractie@vvdlimburg.nl.

Klankbordgroepen

Op woensdag 23 oktober 2013 vinden bij de VVD Limburg de half-jaarlijkse klankbordgroepen plaats. Deze keer zullen ze plaatsvinden in Roermond.

De onderwerpen worden te zijner tijd meegegeven naar aanleiding van de begroting 2014 die gepresenteerd is. Deze avond zullen we met u in gesprek gaan in twee groepen; (1) Economie, Bestuur, Duurzaamheid & Cultuur en (2) Ruimte, Infra, Financiën, Welzijn & Leefbaarheid. Bij aamleding zien wij uw voorkeur graag gespecificeerd.

Klik hier voor de officiële uitnodiging.

Werkbezoek Minister Kamp

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) brengt Dinsdag 3 december 17.00 tot 18.00 uur a.s. een werkbezoek aan de Chemelot Campus met o.a. VVD-gedeputeerde Twan Beurskens.

Na afloop is hij bereid op de Chemelot Campus in discussie te gaan met betrokken VVD-leden over ondernemerschap en economie in Limburg en het landelijk topsectorenbeleid. De registratie en ontvangst zal naar verwachting plaatsvinden bij Gate 2 van de Chemelot Campus (te bereiken via A2 afrit Urmond). Het aantal deelnemers is beperkt.

Nieuwe Ledendag

Op vrijdag 20 december vindt de jaarlijkse VVD Limburg Nieuwe ledendag plaats in Maastricht. Bent u na 16 december 2012 lid geworden van de VVD in Limburg of bent u tussentijds naar Limburg verhuisd, dan bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze dag.

Deze dag zal in de namiddag starten met een rondleiding door het gouverenement, waarna u de statenvergadering zult bijwonen. We sluiten de dag af met een hapje en een drankje waar u in gesprek kunt gaan met de gedeputeerden en statenleden van de VVD Limburg.


VVD op campagne met Westerwelle


Klik op de afbeelding voor de speech op Youtube.

De Limburgse VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker sprak 20 september op de partijbijeenkomst van de FDP op de Markt in Aken om de Duitse liberalen een hart onder de riem te steken. Hoofdgastsprekers waren minister van Buitenlandse Zaken, Guido Westerwelle en FDP- fractievoorzitter in Nordrhein-Westfalen, Christian Lindner.

Hoewel de FDP o.a. in NRW en Hessen wel de 5%-kiesdrempel haalde, redde zij het in de Bondsdag nipt niet, voor het eerst sinds de eerste Bondsdagverkiezingen van 1949. “In de dubbele zin des woords een ‘zwarte’ dag voor liberaal Duitsland, hoewel dat ook bij de democratie hoort. We zullen eens te meer onze liberale krachten over de grens moeten bundelen om te voorkomen dat Duitsland naar links gaat overhellen. Limburg grenst meer aan Duitsland dan aan Nederland of België: als de industrie groeit in Duitsland, leidt dat direct tot hogere export, meer investeringen, meer consumentenvertrouwen en uiteindelijk tot meer banen in Nederland”.

Lees verder op de website


Opening politiek jaar

Op 23 augustus opende de VVD Limburg het politieke jaar traditiegetrouw op het Preuvenemint. Fractievoorzitter Joost van den Akker gaf de VVD’ers een peptalk voor de komende Gemeenteraads- en Europese verkiezingen.

Ook liberale gasten uit de Euregio waren vertegenwoordigd: een delegatie van de OpenVLD-fractie o.l.v. Maarten Deceulaer en FDP Aachen Mitte-voorzitter Frank Hansen. Daarna vond een gezellig samenzijn bij de stand van restaurant Vivendum uit Dilsen-Stokkem plaats, waaruit ook OpenVLD-schepen Sofie Vandeweerd aanwezig was en kennis maakte met o.a. burgemeester Onno Hoes en Tweede-Kamerlid Mark Verheijen.


Schaliegas: een nieuwe kans

Een opiniestuk door Perry van der Steen

SchaliegasDe provincie Noord-Brabant zal zich op korte termijn schaliegasvrij verklaren. Uit een rondgang blijkt dat een initiatief van coalitiepartij CDA om de provincie helemaal als boorvrije zone aan te merken, steun krijgt van een meerderheid in Provinciale Staten. De VVD in Brabant doet daar niet aan mee en meent dat er proefboringen moeten komen als dat veilig kan, om het potentieel van schaliegas te kunnen bepalen.

Eerder verklaarden ongeveer vijftig gemeenten zich al schaliegasvrij. Het gaat onder andere om de drie gemeenten die zijn uitgekozen voor proefboringen: Boxtel, Haaren en Noordoostpolder. In Nederland verwacht men een voorraad gas tussen de 50 en 150 procent van de hoeveelheid gas in Slochteren. De prognoses zijn dus veelbelovend, maar hoeveel daarvan economisch winbaar zal zijn is alleen aan te tonen met proefboringen.

Lees verder op de website


 


Joost van den Akker
FractievoorzitterTwan Beurskens
GedeputeerdeErik Koppe
Gedeputeerde


AGENDA

23 oktober
Klankbordgroepen

4 november
ALV VVD Limburg

23 november
VVD Najaarscongres

3 december
Werkbezoek Henk Kamp

20 december
Nieuwe Ledendag VVD Limburg
© copyright VVD Limburg 2013