Wordt de nieuwsbrief niet goed weergeven? klik dan hier!

Jaargang 3, Nummer 1

   

Symposium: Campus Limburg!

De VVD Limburg wil haar achterban actief betrekken bij haar werkzaamheden voor Provinciale Staten. Wij zijn ervan overtuigd dat er binnen de VVD veel kennis, ervaring en inspiratie aanwezig is en willen onze krachten bundelen om Limburg de aantrekkelijkste regio van Europa te maken. Daartoe organiseert de VVD Limburg op zaterdag 6 april van 10.00 tot 14.00 uur een symposium ‘Campus Limburg’ in ’t Roadhoes te Venlo-Blerick. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Lees verder op de website


VVD: Internet in Limburgse trein en bus en motie voor trein Weert-Antwerpen

De Limburgse VVD-fractie pleit richting de nieuwe concessieverlening in 2016 voor een Euregionale OV-chipkaart en draadloos Internet in bus en trein van Veolia: "Wi-Fi maakt reizen in het OV aantrekkelijk en een nuttige werktijd in bus of trein voor de reiziger. Dit gebeurt al in enkele intercity's en bussen in het buitenland" aldus VVD-fractievoorzitter Joost van den Akker bij de behandeling van het initiatiefvoorstel over Limburgs treinverkeer. Daarnaast diende de VVD een motie in voor de treinverbinding Weert-Antwerpen en het behoud van de intercitystatus van Limburgse stations met overgrote meerderheid (31 vs. 4 stemmen) werd aangenomen.

Lees verder op de websiteWisseling van de wacht

Tijdens de statenvergadering van 22 februari 2013 heeft Renée Wernink Robert Bouten opgevolgd in de VVD fractie. Robert Bouten heeft afscheid genomen van de fractie om zich in te zetten voor zijn eigen bedrijf. Hij verruilt de politiek voor het ondernemerschap.

Door de wisseling van de wacht zijn enkele portefuilles opnieuw verdeeld. Renée Wernink neemt zitting in de Commissie Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid. Jozanne van der Velden, die voorheen zitting nam in deze commissie, is naar de commissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid gegaan.

Door het vertrek van Robert Bouten is de functie van vice-fractievoorzitter vrijgevallen. De fractie heeft deze zelfde vrijdag Martin de Beer benoemd als vice-fractievoorzitter.

voor meer informatie over de nieuwe portefuilleverdeling kunt u terecht op onze website.


VVD: Duurzame Limburgse sport-energie

De VVD wil (amateur-)sportverenigingen helpen met het genereren van extra inkomsten door opwekking van elektriciteit en door CO2, NOx en fijnstof uit de lucht te filteren met behulp van innovatieve panelen. De inkomsten die dit genereert kan sportverenigingen helpen om zelfvoorzienend te worden zodat ze niet langer afhankelijk zijn van subsidies.
Lees verder op de website


Deze nieuwsbrief is samengesteld door de Statenfractie van de VVD Limburg.

Redactie: Joost van den Akker, Martin de Beer, Kelly regterschot, Marc Keijsers
Vormgeving: Marc Keijsers

Mogelijk ontvangt u deze nieuwsbrief een tweede maal via de secretaris van uw afdeling.

Afmelden voor deze nieuwsbrief kan via de module op de hopepage.


   

Starterscentrum voor Limburg Behouden

Het Limburgse MKB verdient ondersteuning

De VVD-fractie in het Limburgs Parlement wil dat de Provincie Limburg gaat onderzoeken welke functies van de vertrekkende Kamer van Koophandel kunnen worden overgenomen. De VVD denkt daarbij aan activiteiten in het kader van het bevorderen van ondernemerschap, export en innovatie. Concreet wil de VVD dat de Provincie gaat participeren in het Starterscentrum Limburg.

Lees verder op de website


L1LT: Financieel akkoord Rijk-Provincies-Gemeenten is niet liberaal


Fractievoorzitter Joost van den Akker bij L1LT over het financieel akkoord tussen het Rijk, de provincies en gemeenten om de overheidsfinanciën op orde te krijgen: "We willen het niet, het mag niet en het is bovendien niet liberaal".

Bekijk het item op de website


Beurskens: Extra kapitaalinjectie Chemelot Campus

VVD-gedeputeerde Beurskens heeft als opgave van Provinciale Staten om de concurrentiekracht van de Limburgse economie te versterken. De Chemelot Campus in Sittard-Geleen is één van de pijlers voor die economie. De campus geniet in brede kringen, waaronder het bedrijfsleven, vertrouwen en dat leidt tot een versnelling van de investeringen: Chemelot groeit sneller dan verwacht. Onder andere DSM, Lanxess en Sabic maar ook de Universiteit Maastricht gaan er flink uitpakken. Omdat de reguliere geldverstrekkers het op dit moment laten afweten de stelt VVD-gedeputeerde Beurskens deze plannen met een extra kapitaalinjectie van € 43,5 miljoen te financieren.

Op zaterdag 6 april organiseert de VVD Limburg een symposium rondom de campusplannen met als thema "Campus Limburg".

Lees verder op de website


VVD pakt door op innovatieve verkeersveiligheid

De Limburgse VVD-fractie wil zogenaamde optische maatregelen gaan gebruiken om de verkeersveiligheid te vergroten. Het gaat om afbeeldingen van bijvoorbeeld verkeersdrempels en afnemende afstanden tussen wegbelijning. De partij denkt dat automobilisten hierdoor hun snelheid aanpassen en er minder verkeersslachtoffers vallen. Daarnaast wil de VVD ook dat provinciale wegen sneller volgens het EuroRAP systeem op aanwezige risico's worden getoetst. Het Rijk gaat dit systeem inzetten op rijkswegen.

Lees verder op de website


Ongebreideld potverteren

Later deze maand vergaderen Provinciale Staten van Limburg over het ‘doorontwikkelen’ van de Chemelot Campus: een stimulans van 43,5 miljoen euro. Deze campus is samen met Greenport Venlo en de Maastricht Health Campus een belangrijke pijler onder de Limburgse kenniseconomie.

De provincie ziet de investering als een noodzakelijke impuls in tijden van economische tegenspoed. Toch is de vraag wat precies de economische rol van de provincie is. Terecht stelden commentaren in deze krant deze week dat het snel uitgeven van Limburgs spaargeld klinkt naar ordinair potverteren. Dat moet worden voorkomen.

Download hier het volledige artikel.


 


Joost van den Akker
FractievoorzitterTwan Beurskens
GedeputeerdeErik Koppe
Gedeputeerde


AGENDA

6 april
Symposium:
Campus Limburg!

15 april
ALV VVD Limburg

15 mei
Klankbordgroepen

23 oktober
Klankbordgroepen

4 november
ALV VVD Limburg
© copyright VVD Limburg 2013