Wij hebben 2011 met de laatste Statenvergadering ijzersterk afgesloten: de proef betreffende de stikstof- onttrekking op de Buitenring, het Limburgs traineeship om studenten voor Limburg te behouden, de 2x2 baans uitvoering van de N280 zodat Midden-Limburg zich optimaal kan ontwikkelen, de vermindering van het aantal politici, de winkelopenstelling op elke zondag, de herbestemming van lege kerken, de vestiging van het nieuwe dienstencentrum van de Nationale Politie in Limburg, mobiele kogelvangers voor schuttersfeesten en de schaderegeling voor het hoogwater van de Maas zijn allemaal goede voorbeelden van een actieve VVD die zich inzet voor Limburg. Ook 2012 zijn wij ijzersterk begonnen met de vele Statenvoorstellen van onze gedeputeerde Verheijen die Limburg economisch moeten gaan versterken.

Dit jaar staan er weer veel belangrijke thema’s op de agenda en daar hebben wij uw hulp bij nodig! We organiseren daarom op 21 april een symposium voor alle VVD-leden en roepen u op om bij te dragen aan een sterk Limburg voor alle Limburgers!

Erik Koppe

Erik Koppe, Fractievoorzitter VVD Provinciale Staten

Jaargang 2, nummer 1

Februari 2012

Statenleden vertellen...

Doorpakken op veiligheid!

Hulp bij wietpas!

NedCar...

Text Box: SPOTLIGHT

NedCar: het gaat om de mensen!

2 Maart

Provinciale Statenvergadering

16 Maart t/m 6 April

Commissievergaderingen

24 Maart

Klankbordgroepbijeenkomst Economie en Bestuur

19 April

Klankbordgroepbijeenkomst Cultuur en Natuur

20 April

Provinciale Statenvergadering

21 April

VVD Limburg Symposium

23 April

Algemene Ledenvergadering VVD Limburg

29 Oktober

Algemene Ledenvergadering VVD Limburg

14 December

Nieuwe Ledendag VVD Limburg

Agenda

Het fractiebestuur heeft sinds januari 2012 een nieuwe samenstelling; Erik Koppe als voorzitter, Joost van den Akker als vice-voorzitter en Jozanne van der Velden als penningmeester.

Text Box: Fractiebestuur

Limburg Liberaal

Redactie: Erik Koppe, Joost van den Akker en Marc Keijsers

Mogelijk ontvangt u deze nieuwsbrief een tweede maal via de secretaris van uw afdeling.

Wordt de nieuwsbrief niet goed weergeven? Klik dan hier

Mark Verheijen, Gedeputeerde namens de VVD Limburg

Tijdens het drukbezochte spoeddebat op 10 februari jl. heeft Erik Koppe erop aangedrongen dat het de VVD gaat om 1500 werknemers die op straat komen staan. “Eerst de mensen, daarna gaan we ons pas zorgen maken over een gebouw!”, aldus Erik Koppe, fractievoorzitter, “De Limburgse Economie komt weer op gang en daar hebben we iedereen hard bij nodig.

VVD Limburg Symposium; zaterdag 21 april

Meld u aan!

De nieuwsbrief is een uitgave van de Statenfractie van de VVD Limburg. Wilt u deze nieuwsbrief als eerste ontvangen? Meld u dan nu aan via onze website!

De VVD Statenfractie wil haar achterban meer betrekken bij werk door het organiseren van klankbordgroep bijeenkomsten en een symposium op zaterdag 21 april 2012. Wij hopen dat de leden en sympathisanten aan deze oproep gevolg zullen geven en samen de VVD statenfractie Limburg vooruit willen helpen. Noteer deze datum vast in uw agenda.

Binnekort zult u meer informatie ontvangen over het symposium.

VVD sluit 2011 ijzersterk af!

De VVD-fractie in het Limburgs Parlement vindt het niet aanvaardbaar dat het LSO zelfstandig wil blijven en de provincie daarvoor een rekening van mogelijk 2 miljoen euro presenteert, aldus Statenlid Anton Kirkels tijdens de commissievergadering Cultuur en Natuur. Ook het Brabantse initiatief om het LSO te laten fuseren met het Brabants Orkest is geen optie volgens het Limburgse Orkest. De VVD concludeert dat beide organisaties hun huiswerk slecht gemaakt hebben en roept de orkesten dringend op dit over te doen.

Standpunt LSO is niet aanvaardbaar!

Statenlid Clemens Meerts heeft inzake de strategische kadernotitie die de Statencommissie Leefbaarheid & Veiligheid behandelt, aangegeven dat deze volgens de VVD niet geschreven had hoeven worden. De VVD wil de veiligheid niet alleen in subjectieve zin, maar ook feitelijk verbeteren. Het is tijd om te durven experimenteren, onorthodoxe benaderingen te volgen en van elkaar te leren. Daarvoor doet de VVD concrete voorstellen: het ondersteunen van gemeenten bij invoering van de wietpas en het bestrijden van hennepteelt; en door te onderzoeken of het Euregionaal Politie Informatie en Coördinatie Centrum (EPICC) kan worden worden ondersteund door de Duitse, Belgische en Nederlandse fiscus.

De leegte van de kerk...

Reeds geruime tijd worden kerkgebouwen in Limburg gesloten, of is een aanstaande sluiting van een kerkgebouw onderwerp van gesprek. Niets nieuws, zou je  kunnen denken. De aantallen kerkgebouwen waar het hier over gaat lopen echter inmiddels dusdanig hoog op, dat het allemaal niet meer ‘vanzelf goed komt’, aldus Anton Kirkels.

VVD pakt door op veiligheid!

Minder politici in Limburg

Limburg moet vast blijven houden aan het schrappen van een kwart van de  politici in Provinciale Staten. Dat stelt VVD-Statenlid Robert Bouten.

De Limburgse politiek boog zich over een brief waarin de organisatie van de gezamenlijke provincies (IPO) reageert op landelijke bezuinigingsplannen. In die brief pleit de organisatie tegen het voornemen om het aantal politici terug te dringen.

Studenten die nieuwe master-opleidingen volgen op de Chemelot Campus en Maastricht Health Campus moeten hun opleiding afronden via een speciale ‘Limburg Traineeship’ van 1 jaar. “Op deze manier committeren we het Chemelot Campus Consortium, bedrijven en studenten bij het begin van hun opleiding ertoe ook bij afronding van hun studie hun eerste werkervaring  en hun opgedane kennis in deze Euregio nuttig te gelde te maken,” aldus VVD-Statenlid Joost van den Akker.

VVD wil studenten aan Limburg binden