Wij zijn er klaar voor!

 

Met gepaste trots presenteer ik u de nieuwe fractie en hun woordvoerderschappen. Na een lange periode van onderhandelen is Mark Verheijen op 13 mei jongstleden beŽdigd als gedeputeerde en Clemens Meerts als zijn opvolger in de Provinciale Staten.

Afgelopen vrijdag is de voorjaarsnota als opmaat naar de eerste begroting van deze coalitie door een brede meerderheid van de Provinciale Staten vastgesteld. Er zijn enkele belangrijke moties aangenomen op initiatief van de VVD-fractie, namelijk over:

Het instellen van een Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Limburg en een regeling voor startersleningen om de vastgelopen woningmarkt de komende 2 jaar een extra zet in de goede richting te geven. Daarnaast is het amendement gericht op het uit de begroting halen van een investering voor het Zichtdepot Bonnefantenmuseum aangenomen. Tevens is De motie van Perry van der Steen om in december 2014 te komen tot een verantwoordingsdebat over het gevoerde beleid over de coalitieperiode 2011-2115 bij het debat over de Jaarrekening 2010 statenbreed aangenomen.

Tenslotte werd in de Statenvergadering van 1 juli Lau van Bilsen benoemd tot vice-voorzitter van Provinciale Staten en daarmee tevens tot voorzitter van het Presidium. Daarnaast werd Jos van Rey benoemd tot voorzitter van de Controlecommissie en Joost van den Akker tot lid van de Euregioraad Maas-Rijn

Het reces zullen de nieuwe woordvoerders gebruiken om zich in de dossiers te verdiepen en bij te laten praten door de oude woordvoerders.

De volgende nieuwsbrief zal in het teken staan van de klankbordgroepen die wij gaan instellen om de binding met onze achterban inhoudelijk meer vorm te geven. Als u interesse heeft om met ons mee te denken, vernemen wij dat graag middels een email aan een van onze fractiemedewerkers.

Erik Koppe, Fractievoorzitter VVD Provinciale Staten

Jaargang 1, nummer 1, juli† 2011

VVD maakt zich zorgen om verdwijning Maastricht-Brussel Express

VVD Statenlid Joost van den Akker heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten inzake zijn zorgen omtrent de verdwijning van de Maastricht-Brussel Express.

De VVD in Limburg vreest dat de rechtstreekse trein tussen Maastricht en Brussel verdwijnt. De verbinding is nog altijd een proef, op initiatief van onder meer de provincie, de NS en de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Met name de NMBS zou van plan zijn de treinverbinding op te heffen.

De vragen zijn beantwoord door het college van GS.

Sinds maart 2011 heeft de VVD 8 statenleden die een zetel bezetten in het Limburgs Parlement. Na een periode van onderhandelingen, inwerken en dossierkennis opdoen hebben alle (nieuwe) statenleden de gelegenheid om zich aan u voor te stellen. Zij beschrijven zichzelf, hun ambities en woordvoerderschappen!

Statenleden stellen zich voor

Statenleden stellen zich voor

Verdwijning Maastricht-Brussel Express?

Kogelvangers Schutterijen?

Nieuwe fractiemedewerkers!

Tekstvak: SPOTLIGHT

Aanschaf Kogelvangers Schutterijen?

De VVD-fractie vindt het van groot belang† dat de Limburgse schutterijen de beschikking hebben over een vast oefenterrein met kogelvangers.

In het kader hiervan heeft het Statenlid Lau van Bilsen vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Per 1 juni 2011 heeft de VVD fractie in de Provinciale Staten van Limburg twee nieuwe fractiemedewerkers, Marc Keijsers en Marcus Pieck. We hebben afscheid genomen van Martijn de Kleermaeker en Rob van Roij welke in de statenperiode 2007 tot 2011 de fractie met veel inzet en enthousiasme hebben ondersteund.

Mocht u vragen hebben voor de fractie of opmerkingen kunt u natuurlijk contact opnemen.

Nieuwe Fractiemedewerkers!

Redactie: Erik Koppe, Joost van den Akker en Marc Keijsers

Mogelijk ontvangt u deze nieuwsbrief een tweede maal via de secretaris van uw afdeling.

Wordt de nieuwsbrief niet goed weergeven? Klik dan hier

Mark Verheijen, Gedeputeerde namens de VVD Limburg